Het jeugdwerk : those were the days...

Op een zaterdag in het najaar van 1978 werd ik door mijn mama afgezet aan Jeugdheem Deken Verbist, waar ik ontvangen werd door de leiders van KSA Heidebloempje Essen. Zo werd ik een nieuwbakken Leeuwke. Wat ik toen niet wist werd zo een heel belangrijke stempel op mijn -nog jonge- leventje gedrukt. In 1981 werd KSA gemengd en omgedoopt tot KSJ Heidebloempje Essen. Ik doorliep er alle leeftijdsgroepen, maakte schitterende kampen en leuke activiteiten mee. In 1990 werd ik leider en drie jaar later kreeg ik de kans om de groep als bondsleider te dienen (1993-1996). Met een groep van meer dan 180 leden en bijna 30 leid(st)ers niet altijd een gemakkelijk opgave. Gelukkig werden de verschillen in karakter ruimschoots gecompenseerd door de inzet van iedereen voor KSJ. Een prachtige tijd, en heel leerzaam. Nadat mijn broer die taak had overgenomen bleef ik nog twee jaar bij KSJ Essen en maakte zo het eeuwfeest van het Heidebloempje in 1997-1998 mee.

Na de jaren bij KSJ Essen draaide ik eerst een jaartje mee in enkele werkgroepen van KSJ Antwerpen-Brabant. Daarna werd ik gevraagd voor het provinciaal beleidsorgaan "Brantpunt" dat ik vervolgens in het werkjaar 2000-2001 ook mocht voorzitten. Toen was ik eigenlijk van plan om mijn KSJ-carrière te beëindigen, maar de nationale koepel KSJ-KSA-VKSJ vond geen nieuwe voorzitter voor de Beheerraad (raad van bestuur). En dus mocht ik me als voorzitter van de vzw "KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond" van 2001 tot 2005 mee buigen over ondermeer de financiën, de administratie, de verkoopsdienst en het personeelsbeleid van een jeugdbeweging van meer dan 30.000 leden, meer dan 300 groepen en een twintigtal personeelsleden. Zodat ik de interne keuken van onze jeugdbeweging wel heel grondig leerde kennen en alles wat mijn opleiding me over "bedrijfsbeheer" had meegegeven ook nog nuttig kon inzetten. Het leukste was om ook op dit niveau te kunnen samenwerken met professionelen en vrijwilligers met een hart voor de jeugdbeweging.

In 2008-2009 kwam er nog een onverwacht maar boeiend vervolg : ik werd door KSJ-KSA-VKSJ gevraagd om mee deel uit te maken van de "Raad van Wijzen" die een nieuwe structuur voor de beweging op poten moet zetten.

Ook in de Essense Jeugdraad heb ik heel wat jaren meegedraaid. Van 1990 tot 1999 was ik bestuurslid. Dankzij een goede samenwerking tussen enkele jongeren met veel inzet, terreinkennis en het talent om de lokale politiek af en toe wat te manipuleren hebben we ongelooflijk veel bereikt : een eigen jeugddienst, degelijke subsidiereglementen waarvan de principes nog steeds overeind staan, een Essense Roefel, het Geboortebos, een chocomelkbedeling met Nieuwjaar, de oprichting van jeugdhuis Sjoc (helaas ter ziele gegaan), de Essense Speelpleinwerking (die we met een kleine stuurgroep van nul opbouwden)... Als ik erop terugkijk wat er allemaal begonnen is met enkele ideeën die een paar jonge mensen op een computer uittikten, dan moet ik wel in "politiek" geloven. Ook zonder dat dat meteen in één of andere partij moet worden vertaald.

Via de Jeugdraad belandde ik ook in de vzw Jeugdwerking, die instaat voor het jeugdverblijfscentrum Paviljoen, de speelpleinwerking en zolang het bestond ook voor het Sjoc. Nu vertegenwoordig ik er N-VA/PLE. Ook de verschillende stuurgroepen die geleid hebben tot de Essense jeugdwerkbeleidsplannen heb ik mee opgevolgd. Op die manier heb ik drie schepenen van jeugd mee "versleten" : Frans Schrauwen (CD&V), Imelda Schrauwen (CD&V) en Dirk Konings (CD&V). Hoewel ik dat vooraf niet zou gedacht hebben, is dat ook mijn volgorde van voorkeur geworden.

En dan is er nog de Ronde van Essen. Daaraan heb ik meegewerkt vanaf 1988 en ik ben nu nog steeds de fotograaf/webmaster. In 1992, 2001 en 2002 heb ik de Ronde ook gecoördineerd. Het blijft een uniek en gezellig stukje jeugdwerk !

En ken je de historie...

In 1997 bestond het Heidebloempje 100 jaar, eerst als studentenbond die bij het AKVS aansloot. Later werd overgegaan naar KSA en KSJ. Dat moest natuurlijk worden gevierd, maar daarnaast wilden we ook de geschiedenis uitschrijven, nadat Rudi Smout daar in 1987 een eerste aanzet voor had gegeven. We richtten de Stichting 100 jaar Heidebloempje op en schreven het boek "100 jaar Heidebloempje Essen - Een Spiegel van Vlaanderen". Nadien lagen we enkele jaren stil, maar later namen we de draad terug op en werden we actief in de geschiedschrijving van het Essense jeugdleven, of zelfs het bredere sociaal-culturele gebeuren.

Zo schreven we een brochure naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van Jeugdheem Deken Verbist en werkte ik het deel over het voormalige jeugdhuis Thor daaruit uit tot een artikel in "De Spycker" van de Essense Heemkundige Kring. In 2005 schreef Guy Van den Broeck een boek naar aanleiding van "50 jaar Heidebrand" en daarvoor verzorgde ik de lay-out. Daarnaast werkte ik zijdelings mee aan een aantal artikels van Rudi voor De Spycker. In het kader van 850 jaar Essen zetten we de website "Essen in Beeld" op. Of de kennis van de geschiedenis helpt om de fouten te vermijden, weet ik niet. Het is vooral interessant om ermee bezig te zijn.

 

 
t Webwoning
Ingang
Waarom deze site ?
Facebook
Professioneel : LinkedIn
Professioneel : Twitter (EN)
 
Eerder gepost
Essen (algemeen)
Politiek (Essen)
Politiek (algemeen)
Politiek (buitenland)
Buitenland (algemeen)
Sport
Religie
Televisie
Treinergernissen
 
Politieke activiteiten
Mijn politiek CV
Mijn politiek verhaal
Mijn voorstellen
N-VA/PLE Nieuwsflits