Politiek cv

Huidige functies

 • Gemeenteraadslid sinds 2007
 • Lid van de gemeenteraadscommissies "beheer, beleid en bestuur" en "omgeving"
 • Lid van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf sinds 2013
 • Lid van de Raad van Bestuur van de vzw Jeugdwerking sinds 1990
 • Lid van de Algemene Vergadering van de vzw Karrenmuseum
 • Inhoudelijk coördinator N-VA/PLE
 • Ledenverantwoordelijke PLE

Vroegere functies

 • Voorzitter PLE 2001 (oprichting)-2013
 • Commissaris van het Autonoom Gemeentebedrijf 2010-2013
 • Lid van de plangroep voor de opstelling van het lokaal sociaal beleidsplan 2005-2012
 • Voorzitter van de gemeenteraadscommissie bestuurszaken en informatie 2007-2012
 • Lid van de Raad van Bestuur van de vzw Handicar 2011-2012
 • OCMW-raadslid 2002-2006
 • Kandidaat SLP Vlaams Parlement 2009
 • Lid SLP (voorheen Spirit/VlaamsProgressieven) van 2001
 • Lid van het adviescomité van CIPAL 2004-2006
 • Lid van het adviescomité van IGEAN 2004-2006
 • Stichtend lid “De Toekomstgroep” (voorloper Spirit / VlaamsProgressieven/SLP) 2001
 • Lid VU-Partijraad 1999-2001
 • Arrondissementeel bestuurslid Volksunie 1999-2001
 • Afdelingsvoorzitter Volksunie Essen 1995-2001
 • Secretaris van de vzw PWA Essen 1994-2000
 • Kandidaat VU&ID Vlaams Parlement 1999
 • Kandidaat VU&ID gemeenteraad 2000
 • Bestuurslid Volksunie-afdeling Essen 1992-2001
 • Afdelingssecretaris VU Essen 1994-1995

 

 
t Webwoning
Ingang
Waarom deze site ?
Privé : Facebook
Professioneel : LinkedIn
Professioneel : Twitter (EN)
Mijn roots : het jeugdwerk
 
Eerder gepost
Essen (algemeen)
Politiek (Essen)
Politiek (algemeen)
Politiek (buitenland)
Buitenland (algemeen)
Sport
Religie
Televisie
Treinergernissen
 
Politieke activiteiten
Mijn politiek CV
Mijn politiek verhaal
Mijn voorstellen
N-VA/PLE Nieuwsflits
 
Sites : mijn ontwerp
N-VA/PLE
Essen in Beeld
ESAK
Dosko@Volkshuis
Lijn 12
KSJ Essen
Ronde van Essen