Mijn voorstellen in de gemeenteraad (en de OCMW-raad)

 • Evaluatie GFT-container januari 2018
 • Groepsaankoop/verwijdering asbest oktober 2017
 • Verkeersafwikkeling Lonkasite februari 2017
 • Permanent toezicht Hemelrijkhal januari 2017
 • Stoerwoud Hemelrijk mei 2016
 • Intrekking activeringsheffing april 2016
 • Mobilhomeparking februari 2016
 • Wifi gemeentehuis oktober 2015
 • Voetpad Hondsberg mei 2015
 • Nieuw organigram gemeentebestuur mei 2015
 • Stopzetting procedure inperking inzagerecht november 2014
 • Repetitieruimte augustus 2014
 • Tegemoetkoming standhouders bij onbereikbaarheid juni 2014
 • Verhoging verkeersveiligheid Nieuwstraat mei 2014
 • Plaatsing vaste afsluiting langs terrein douaneloods februari 2014
 • Register briefwisseling - inzagerecht januari 2014
 • Beantwoorden brieven januari 2014
 • Beveiliging einde fietspad Nieuwmoersesteenweg november 2013
 • Streaming gemeenteraad september 2013
 • Verloningsbeleid augustus 2013
 • Inleefreis Witzenberg juni 2013
 • Herziening woonproject Schildershof mei 2013
 • Waterafvoer Woonbos mei 2013
 • Vernieuwing bestuursorganen AGB maart 2013
 • Overdekte afscheidsruimte kerkhoven maart 2013
 • Aanpak parkeerproblemen station januari 2013
 • Planbatenheffing woonbos januari 2013
 • Intrekking RUP Bedrijventerrein Over dŽAa november 2012
 • Petanquebaan bij het lokaal dienstencentrum augustus 2012
 • Interactieve activiteitenkalender mei 2012
 • Gemeentelijke administratieve sancties februari 2012
 • Diensthoofd openbare werken januari 2012
 • Ruiternetwerk november 2011
 • Herplaatsing gedenkplaat Broer september 2011
 • Belastingvermindering juni 2011
 • Geluidsbegrenzing april 2011
 • Volwaardig lokaal dienstencentrum april 2011
 • Oplaadpunten elektrische fietsen april 2011
 • Ondersteuning startende ondernemingen maart 2011
 • Herinrichting kruispunt Stationsstraat/Kloosterstraat februari 2011
 • Amendementen RUP Nieuwstraat Oost december 2010
 • Volwaardige vrachtwagenparking juni 2010
 • Herstel daken Essens onroerend erfgoed maart 2010
 • Gebruik leidingwater maart 2010
 • Opmaak budget 2009 januari 2010
 • Overlaging Zandfort januari 2010
 • Optimale benutting bedrijfsruimte januari 2010
 • Zichtbaarheid huisnummers december 2009
 • Ordening en inventarisering archief Heemkundige Kring oktober 2009
 • Uitbreiding reglement zorgboerderijen tot alle begeleide werkposten september 2009
 • Vrijstelling opcentiemen onroerende voorheffing augustus 2009
 • Realisatie grondbank mei 2009
 • Infopanelen landbouwbedrijven mei 2009
 • Uitbreiding subsidie gastgezinnen tot uitwisselingsstudenten april 2009
 • Snelheidsbeperking Scham maart 2009
 • Tussentijdse financiële rapportering januari 2009
 • Ambtenaar werkgelegenheid en economie november 2008
 • Rioleringsdossier - beheersafstand aan en inbreng in Iveg oktober 2008
 • Hondenweide en hondentoiletten september 2008
 • Toelagen aan niet-gemeentelijke sociale organisaties augustus 2008
 • Toewijzingscriteria bedrijfsterreine mei 2008
 • Afkoppeling van hemelwaterafvoer mei 2008
 • Beveiligde fietsenstalling station april 2008
 • Toeristisch fietspad Grensstraat - Mariabaan februari 2008
 • Gemeentelijke informatie via sms januari 2008
 • Ondersteuning velden voetbalploegen buiten de KBVB november 2007
 • Een officieel dorpslied voor Essen ?l oktober 2007
 • Een officieel dorpslied voor Essen oktober 2007
 • Belastingvermindering september 2007
 • Individuele waterzuivering na de zoneringsplannen juni 2007
 • Onderhoud wegen weekendzone juni 2007
 • Opwaardering Lijn 12 mei 2007
 • Brussel-Halle-Vilvoorde mei 2007
 • Straatnaamborden april 2007
 • Verkeersafwikkeling Vlaamse Poort (bis) april 2007
 • Verkeersafwikkeling Vlaamse Poort maart 2007
 • Maintenance Valley Woensdrecht maart 2007
 • Jeugdverblijfscentrum Paviljoen maart 2007
 • Overheveling sociale toelagen januari 2007
 • Sociale toelage huisvuil december 2004
 • Invulling participatiesubsidies en aanpassing participatiecheques mei 2004
 • Woonruimte verwerven is zuurstof geven augustus 2003
 • Participatiecheque voor jongeren maart 2003
 •  

   

   
  t Webwoning
  Ingang
  Waarom deze site ?
  Facebook
  Professioneel : LinkedIn
  Professioneel : Twitter (EN)
   
  Eerder gepost
  Essen (algemeen)
  Politiek (Essen)
  Politiek (algemeen)
  Politiek (buitenland)
  Buitenland (algemeen)
  Sport
  Religie
  Televisie
  Treinergernissen
   
  Politieke activiteiten
  Mijn politiek CV
  Mijn politiek verhaal
  Mijn voorstellen
  N-VA/PLE Nieuwsflits