VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Smalle doorgang Hondsberg

Door de smalle doorgang in het eerste deel van de Hondsberg, komende vanuit de Kammenstraat, is het niet mogelijk elkaar te passeren met de auto.

Een oplossing zou kunnen zijn om er een éénrichtingsstraat van te maken?

Reacties :

Met de toekomstige vernieuwingen en veranderingen in de Kammenstraat zou de afslag naar Hondsberg al veel groter worden en overzichterljker Met de toenemende drukte in Kammenstraat (geparkeerde vauto's) en uitbreiding woningen zal de drukte in Hondsberg enkel maar toenemen. Inderdaad ter hoogte van fietshandel Luco is er een serieuse wegversmalling en is het inderdaad niet mogelijk dat auto's elkaar kunnen kruisen. Het zou veel beter zijjn om vanuit Kammenstraat naar Kloosterstraat toe de Hondsberg te voorzien van éénrichtingsverkeer voor de auto's. Laat de vele fietsers (Mariaberg) nog beide richtingen gebruiken en er zal al veel opgelost zijn. (Peter Cools)