VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Kruispunt Bredestraat - Nieuwmoersesteenweg aan Schriek

Probeer maar eens op een veilige manier over te steken vanuit de Bredestraat. Zelfs met de spiegels die er staan is dit telkens een risicovolle onderneming, gezien je aan de binnenkant van de bocht zit en bijgevolg een zeer slecht zicht hebt op de aankomende auto's, die overigens nog eens veel te hard rijden ook. Heraanleg van het kruispunt werd al herhaaldelijk beloofd, maar tot op heden is daar nog niets van in huis gekomen.

Reacties :

Maak van Bredestraat doodlopende straat. Gebruik het oversteekpunt bij postbaan/nieuwmoersesteenweg. Veel overzichtelijker (Onoverzichtelijk Kruispunt)

rotonde (toyot geo)

Een rond punt (De Beyser Julius)