VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Ontbreken van een mobiliteitsambtenaar

Een mobiliteitsambtenaar op het gemeentehuis waar iedereen met zijn klachten terecht kan.

DE laatste tijd is het personeelsbestand explosief uitgebreidt. Helaas is er geen mobiliteitsambtenaar voorzien. Deze persoon zou als een soort ombudsman kunnen fungeren waarbij iedereen met zijn klachten en gerieven terecht kan. Ook kan deze persoon een serieus fietspaden- en mobiliteitsplan opstellen. Met de toekomstige uitbreiding van het gemeentehuis is er zeker en vast nog wel plek om deze ambtenaar te nestelen zeker ?

Reacties :

Het ontbreken van een mobiliteitsambtenaar is zeker en vast een tekortkoming. Nu schuift idereen alle klachten steeds maar door en krijgen de burgers soms zelf gewoon geen antwoord. Deze persoon zou zich ook echt kuunen bezig houden met het opstellen van een degelijk en goed onderbouwd fietspaden- en mobiliteitsbeleid. Helaas ziet de huidige meerderheid hier geen graten in. Het aanstellen van een Noord-Zuidambtenaar lijkt hun nuttiger ??????? Blijkbaar hechten ze weing belang aan de verkeersveiligheid van de 17000 inwoners. Hier is het echter een kwestie van prioriteiten stellen. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen (2012) in het vooruitzicht zullen ze binnen 2 jaar weer inventief zijn in het beloven naar vele goede oplossingen op korte termijn. Het zal weer azen zijn naar de vstemmekes zeker !!! (peter cools)