VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Fietspad Kalmthoutsesteenweg tussen Middenstraat en de brug van Kalmthout

Er is slechts een fietspad voorzien tot de Middenstraat.

Vroeger waren er slechts enkele huizen op dit stuk van de Kalmhtoutse steenweg doch heden zijn er vele woningen bijgekomen waar ook kleine kinderen wonen. Een fietspad is dus onontbeerlijk voor de veiligheid van deze kinderen indien zij naar school gaan,....

Reacties :

Ik zou graag met mijn go-cart of skates naar het straatje achter het spoor (De Vijvers) gaan rijden maar dat mag niet van mijn mama en papa omdat ik niet alleen met de go cart op de drukke straat mag gaan; De auto's rijden ook veel te hard voorbij en dat is veel te gevaarlijk, soms zou ik eens stiekem willen oversteken maar dat durf ik eigenlijk niet want dan..... (Matisse Van Wezer)

Ik ben bijna 11 en wil graag alleen naar school rijden maar dat mag niet van mijn mama omdat het hier veel te gevaarlijk is op de baan; Als we een fietspad(je) achter de bomen zouden hebben zou ik wel alleen mogen rijden; De auto's en vrachtwagens rijden veel te hard; Soms wordt ik bijna van mijn fiets in de gracht geblazen door zo'n grote 'camion'. (Vincent Van Wezer)

In het belang van de kinderen en veiligheid van de andere weggebruikers (die keihard rijden..geen 70)moet hier dringend een fietspad komen..laten we hopen dat deze site geen verkiezingsstunt is maar dat er straks ook aktie komt ! Voordat er ongelukken gebeuren (Tas)

@ken. Meer dan 100 stemmen van op dezelfde pc voor n item leek ons gewoon wat overdreven. Maar we nemen wel degelijk alle problemen die hier worden aangekaart ernstig. Dat we over de aanpassing als partij hebben beslist, is logisch : het is onze website ! En die verkiezingsstunt : we hadden de site al lang gepland vooraleer de federale regering viel. We hebben zelfs nog even overwogen om hem later pas op te starten, maar we vonden de koppeling aan de Week van de Zwakke Weggebruiker logisch. (Tom Bevers)

@Tom Bevers, eindelijk bekent men kleur. Wat heeft dit nog met veiligheid te maken wanneer U als partij deze stemming gaat controleren en manipuleren. Terugzetten naar 40 stemmen en dergelijke. Wat voor U een vertekend beeld is, is er geen voor de bewoners van de betreffende plaatsen. Mooie verkiezing stunt (ken)

Inderdaad, SUPER belangrijk! Veiligheid voor alles, tenslotte onze kids hebben de toekomst... Dempen die sloot, voorzien van een rioleringsbuis en een basis is geschapen voor een gewenst fietspad! (marcel Kepers)

fietspad achter bomen - grachten toeleggen met riolen (edgard brosens)

@Peter Beelenkamp : Dat klopt, maar we hadden er niet aan gedacht dat mensen z veel stemmen zouden kunnen uitbrengen. In sommige gevallen bleek dit toch wel echt voor een sterk vertekend beeld te zorgen. We hebben na wat discussie dus besloten een maximum in te stellen. Onze verontschuldigingen hiervoor. (Tom Bevers)

Wellicht had het stellen van een stem-quotum vooraf aangegeven kunnen worden in plaats van dit achteraf te corrigeren?! (Peter Beelenkamp)

@Olaf: eigenlijk zou er moeten staan: fietspad Kalmthoutsesteenweg tussen Middenstraat en gemeentegrens met Kalmthout. Je hebt gelijk als je zegt dat er een prima fietspad is vanuit Wildert naar Kalmthout welke langs het spoor loopt: probleem is wel, dat je er eerst moet geraken........... (Toine)

Men kan ook naast het spoor op wildert rijden tot in kalmthout. Van niemand last. en goede weg om er te fietsen. (Olaf)

xx (May Faes)

me laten adviseren door deskundigen (ludo Vrints)

De 'kritische lezer' stelt dat de onveilige situatie reeds bestond vooraleer er werd gebouwd. Dit is een correcte bewering, echter heeft de gemeente Essen de betreffende bouwlocties vergund. Dit maakt de huidige situatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Feitelijk is een veilig voet- cq. fietspad onontbeerlijk. (Peter Beelenkamp)

Ik wil graag veilig naar school kunnen gaan zonder dat ik bijna overreden word. (Amber Van Gerwen)

een fietspad is altijd welkom, maar ik heb hier een beetje het volgende gevoel : dat dit een onveilige weg is om te fiets staat vast. Maar dit wist met toch vooraleer men er ging bouwen...??!! Ikzelf woon aan het spoor, dit is ook gevaarlijk (en luidruchtig) gaan we die dan ook weghalen? (kritische lezer...)

Het reeds bestaande voet/fietspad voor de huisnummer 311 t/m 287 (bij gemeentegrens met Kalmthout) doortrekken tot aan de Middenstraat. Vanaf daar is het mogelijk om redelijk veilig in Essen of Kalmthout te geraken. Bij een enkele jaren geleden gehouden handtekeningenactie is aangegeven dat bewoners zelfs kostenloos hiervoor grond willen afstaan. (Heleen van Gerwen - van Heiningen)

De sloot aan de kant richting Kalmthout dicht gooien en daar een breed fietspad aanleggen,de snelheidslimiet naar beneden brengen en/of snelheidsremmende maatregelen treffen. Er wordt veel harder gereden dan 70 km, echt niet veilig... (Petra Delhez)

's Morgens vind ik het eng om met mijn fietsje naar school te rijden en mag dat dan ook niet altijd van mijn mama wegens te gevaarlijk en te veel vrachtwagens die met hun wielen op het fietspad rijden. Dus heel graag een apart fietspad want wij vinden fietsen leuk!!!!! (Robbe )

Iedereen in de straat is bereid om een stukje grond af te staan voor een veilig fietspad voor de kinderen en/of wandelaars met kinderwagen of hond!! Als je de vieze stinksloot vol met ratten dichtgooit (ineens ook weer een zorg minder), is er plek zat voor een schitterend fiets/voetpad (Tamara Kepers Buyens)

Verbreding van wat nu het fietspad moet voorstellen en meer flitscontroles en niet op de al zo bekende 'strategische ' plaatsen. Ze mogen gerust op onze oprit komen staan; En het fiestpad laten aansluiten in de MIddenstraat stukje tss steenweg en spoor. Het voet ( of fietstrookje voor de kleinste kindjes) ligt er meer dan erbarmelijk bij) Een beetje overgieten met betonasvalt zou ook daar al veel kinderleed besparen. (PETRA DE WINT)

Een fietspad, een stuk van de rijweg zou voor iedereen veel aangenamer en veiliger zijn. Dit is een zeer gevaarlijke baan! Ik ben een zeer bezorgde oma die zelf ook regelmatig fiets, en die zich zo goed mogelijk aan de verkeersregels houd ,ook met de auto. (Gilberte Frenssen)

Er moet een fietspad worden aangelegd zodat moeders met kinderen VEILIG fietsend naar school kunnen. Niet iedereen heeft een auto en langs de weg fietsen, waar de autos veel te snel rijden, is vragen om ongelukken. (Petra van Bremen)

Graag een fietspad achter de bomen zodat mijn zus en ikzelf veilig in de middenstraat geraken zodat we veilig naar school kunnen fietsen. (Jinx)

Een fietspad aanleggen. (Tom Van den Bossche)

Misschien moet je starten met FLITSPALEN (meerdere) dan heeft de gemeente in no-time het geld om een fietspad hier aan te leggen. Want er rijdt hier bijna niemand 70 !! (M van Bremen)

fietspad doortrekken (KOEN BRYNAERT)

1mtuin van de huidige bewoners en het fiestpad voor de gracht leggen in de tuinen. want nu is het erg gevaarlijk (vorig jaar 3 mensen zich door gereden op een boom,het is een kwestie van tijd voor dat 1 van ons wordt geschept) nu is te smal (en met die asfastbobbel) dat ik niet naast mijn dochtertje van 3 en 4 jr kan fietsen. Of de snelheidlimiet terug brengen naar 50km/uur en drempels (N van Bremen)

Een fietspad achter de bomen in een must. (Sven Bettio)

een fiestpad aanleggen langs weerzijden van de weg (Liesse Frank )

een fietspad aanleggen achter de bomen zodat de veiligheid van de fietsers daar ook wordt gegarandeerd. (An Vergouwen)

Een fietspad aanleggen aan de kant waar de meeste huizen gelegen zijn. Het is perfect mogelijk en bovendien veel veiliger!! (jonas)

Het fietspad aanleggen. (Raf Van den Langenbergh)

Een fietspad aanleggen. (Koen)

Een duidelijk gemarkeerd rood fietspad aan weerszijde van de baan. (Leen Nelen)

Een fietspad achter de bomen lijkt een goede oplossing. (Matthias)

Een fietspad aanleggen aan de kant waar de meeste huizen zijn. (Jarrid Wittocx)

De Kalmthoutsesteenweg in een zeer druk bereden weg en ik denk persoonlijk dat men het beste achter de bomen een fietspad aanlegt voor de veiligheid van de fietsers. Aan de andere kant moet men het fietspad visualiseren (rood kleuren) en verbreden naar de woningen toe. HIervoor moeten de eigenaars wel een stuk grond afstaan, maar zij zijn zelf vooral vragende partij on deze kwestie. (Peter Cools)

Een langer, mooi en veilig fietspad aanleggen. (Ann Pletinck)

Fietspad verder doortrekken. (Rudi Smout)

de grachten voorzien van rioolbuizen en aan de oostzijde van de Steenweg (zijde spoor) een fietspad voorzien over de gedempte gracht. Gebleken is al, dat het verkeer zich niet of nauwelijks houdt aan de spelregels, waardoor de zwakkere weggebruikers steeds kwetsbaarder worden. Indien geen fietspad mogelijk is, dan graag verkeersremmende maatregelen gelijk de Steenweg vanaf Achterbroek naar Maria ter Heide. (van Gerwen Toine)

Door een goed fietspad aan te leggen. (Marc Pynket)

Een fietspad aan te leggen. (Christine Pynket)

We zouden effectief een fietspad kunnen aanleggen naast de riolering. (Johan Puttemans)

Heel veel druk verkeer op deze baan waardoor een fietspad gemakkelijk zou zijn. (Joe Cuyvers)

We kunnen een fietspad aanleggen naast de riolering. (Dirk Puttemans)

Een fietspad achter de bomen aan te leggen. (Frieda Van Meer)

Een fietspad aan te leggen! (Van looveren Marianne)

Een fietspad achter de bomen en de riolering dicht doen. (Puttemans Jurgen)

Door een fietspad achter de bomen aan te leggen (Sabine Van Looveren)

Er is op dit stuk van de Kalmthoutsesteenweg voldoende ruimte om toch al aan n kant een fietspad te voorzien (de spoorkant, met de meeste woningen) door deels de sloot dicht te rioleren, zodat daarboven met de fiets gereden kan worden en er amper of geen bomen moeten sneuvelen. Veiligheid gaat voor ! (Walter Nelen)

Door een fietspad aan te leggen. (Rudy Vergouwen)