VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Donkweg tussen Oude Baan en spooroverweg : dringend fietspad nodig!

Deze weg wordt enorm veel gebruikt door fietsers en voetgangers, maar ook door zwaar verkeer, tractors,... Fietsers en voetgangers moeten in de zachte berm gaan staan als er langs 2 kanten auto's aankomen. Deze kronkelende weg heeft scherpe bochten, maar de zichtbaarheid is er beperkt door de begroe´ng.

Reacties :

Door het afsluiten van de spoorwegovergang aan tuincentrum "Den Donk", zodat het vele verkeer dat deze weg gebruikt als sluipweg wordt verbannen. (Herman)

Om te beginnen de bochten overzichtelijk te maken door de groenvooziening die de onoverzichtelijkheid veroorzaken weg te nemen c.q zodanig te snoeien dat dit veiligheidsrisico wordt weggenomen. In de vele jaren dat ik daar dagelijks langs kom zijn er verscheidene auto's in de greppels beland omdat tegenliggers de bochten te ruim nemen. (Volbeda Jan-Anton)

De automobilisten gebruiken deze weg als ringweg,daar er in essen geen ringweg is. Altijd zeer druk, veel te smal, een fietspad is hier zeker geen overbodige luxe, maar echt wel een noodzaak. Omdat het gevraagde stuk bijna niet bebouwd is, zou het nu simpel zij om dit te doen. (Piet)