VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Zwaar verkeer Heiblok

Heiblok is een drukke fietsroute, maar het is er erg gevaarlijk.

Steeds meer zwaar verkeer ( vrachtwagens, landbouwtractoren, graafmachines ... ) gebruikt een stuk van Heiblok als bleikbaar kortere weg van bvb Roosendaal naar Zundert , Achtmaal ... Laat dit stuk nu net tot enkele belangrijke fietsroutes behoren , lekker gevaarlijk fietsen dus. Een verbod voor doorgaand zwaar verkeer zou hier zeker gepast zijn. Dit zou tevens het wegdek en de wegbermen van het stuk naar Horendonk toe ook sterk ontlasten wat gezien men hier blijkbaar voorlopig niets aan wil of kan veranderen ook meegenomen zou zijn.