VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Oprijden van de Kalmthoutsesteenweg aan de noordkant van het viaduct..

Aan de zijde met pare nummers hinderen bomen het zicht op het verkeer dat van Essen komt en een verkeersbord hindert het zicht op het verkeer dat vanuit de richting Kalmthout komt.

Wanneer men aan de noordkant van het viaduct te Wildert vanuit de doodlopende zijrijbaan (ter hoogte van huisnummers 96 t.e.m. 108) de Kalmthoutsesteenweg wil oprijden zowel in de richting Essen als in de richting Kalmthout moet men redelijk ver op de Kalmthoutsesteenweg staan ten einde een goed overzicht te hebben van het aankomende verkeer. Het rooien van enkele bomen enerzijds en het verplaatsen van een verkeersbord anderzijds zouden deze gevaarlijke situatie kunnen verhelpen. Een andere mogelijke oplossing zou zijn om de aansluiting van de beide straten naar het zuiden op te schuiven.

Reacties :

ook aan de overkant van de viaduct is dit hetzelfde probleem ik zou indien mogelijk spiegels aan de overkant van de straat plaatsen zodat we tenminste iets van het aankomende verkeer kunnen zien vooral dat van het kruispunt van wildert afkomt. (Crahay Jürgen)