VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Fietsende leerlingen van de Beliestraat naar de Heuvelhal

Als turnleerkracht vind ik het zeer gevaarlijk om vanuit de Beliestraat veilig in de heuvelhal te geraken, zeker met een grote groep fietsers. Auto's vertikken het om te vertragen of voorrang te verlenen. Drempels of wegversmalling zouden kunnen helpen.

Reacties :

M'n kan wegen heraanleggen, wegversmallingen maken, lichten zetten...allemaal oké. Maar ook het gedrag van de fietsers in het al zo drukke verkeer is van groot belang! Tot einde juni passeerde ik daar dagelijks rond 8.15u, netjes tegen toegelaten snelheid of zelfs trager omdat het daar meestal heel druk is rond schooltijd. Stoppen aan zebrapad vind ik maar normaal. Maar als er fietsers vlak voor uwe neus de straat oversteken zonder te kijken laat staan een arm uit te steken wordt het wel heel gevaarlijk. Zo heb ik mijn zoon een keertje in zijn gordel laten zweven. "Waarom stop je nu zo ineens mama" vroeg hij, ik reed een dikke 35km/u (want ik weet dat daar kinderen passeren!). Wel, als het pijpestelen giet, ge hebt tegenliggers waarvan de lichten u verblinden met zo'n weer en er steekt een scholier over zonder te kijken, zonder reflectoren of lichten laat staan ne fluo dan moogt je best al een beetje rij-ervaring hebben wil je een aanrijding vermijden! Mijn zoon zit nu in het 1e jaar middelbaar onderwijs en vind een fluo ook niet "cool" om dragen maar hij beseft hiervan wel het nut!! Veilige wegen zijn nodig maar een mentaliteitsverandering van alle weggebruikers zou veel meer nut hebben. Wat dit specifieke probleem betreft, het ligt op amper een boogscheut van het politiekantoor, doe controle!!! En dan niet met ne grote witte combi met een blauwe streep want dan loopt iedereen wel in't gareel, maar gewoon in burger. Ook de scholen moesten de fluo meer promoten !!! (An Hennissen)

Bij de heraanleg van het veel te dure Heuvelplein heeft men alleen oog gehad voor het estetische en is men hier de fietsers al weer eens vergeten. Het aanleggen van een duidelijk zichtbaar fietspad zou al veel soulaas moeten brengen. Om vanuit de Beliestraat naar het Heuvelplein te rijden is veel moed en durf nodig. Het is op zijn minst gezegd een gevaarlijk situatie voor de fietsers. Ik kan de turnleerkracht zeer goed begrijpen omdat ik zelf de sitaties bijna dagelijks zie (Peter Cools)

Het is inderdaad heel onveilig voor een fietser en voetganger die komt van de Beliestraat en die ook richting horendonk of sporthal moet. Er is een heel breed voetpad voorzien ter hoogte van KBC- verzekeringen. Hier zou men een fietsstrook kunnen maken met oversteek voor fietsers en voetgangers. (mil peeters)