VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Fietsoversteek Nieuwmoersesteenweg aan Postbaan-Bredestraat

Als je uit de Postbaan of de Bredestraat komt met de fiets en je wil de Nieuwmoersesteenweg oversteken,dan sta je onbeschermd in het midden van de rijweg in twee zones voor de afslag van auto's. Een zeer gevaarlijke situatie voor fietsers!

Reacties :

Dit is weer een typisch voorbeeld van paraplupolitiek en een slecht gevoerd beleidsplan naar de fietsers toe. De schepen van openbare werken zou beter eerst de nodige dossierkennis opdoen vooraleer hij zijn mond opendoet !!! In de plaats van een duur studiebureel aan te stellen zou men best eerst overleggen met al de inwoners van deze buurt en hen ook daadwerkelijk mee inspraak geven. Geef deze voorstellen aan het studiebureel en laat hen dan eens maar eerst ter plaatse komen kijken en ook daadwerkelijk eens met de fiets laten rijden. Waarom steeds studieburelen aanstellen, kan men het dan zelf niet ??? Naarmate het einde van deze legislatuur in zicht komt denk ik wel dat ze ineens weer enkele oplossingen uit hun toverhoed zullen halen om zo weer de kiezers te overtuigen. (Peter Cools)

Bij het voorstellen van het fietspad aan langs de Nieuwmoersesteenweg, heb ik voorgesteld om de Bredestraat af te sluiten langs de Nieuwmoersesteenweg. De meeste mensen hebben daar een auto en ze kunnen veel veiliger naar het vernieuwde kruispunt bij de Postbaan oversteken of als het fietspad er eindelijk, aan de verkeerde kant komt, hier veilig oversteken. Goed zicht en beschermde middenberm. Voorts zou het fietspad aan de andere kant van de Nieuwmoersesteenweg moeten komen, dan kunnen de fietsers makkelijker de Rijkmaker en de Postbaan op en af rijden. Maar er is ons gemeld dat een bureau het zo heeft getekend en blijft het dus zo. Het zou aan de andere kant van de weg moeten komen Er is ons verteld dat het fietspad aan deze kant komt omdat dan de fietsers vanuit Nieuwmoer bij de Rijkmakerlaan dan minder kans hebben aangereden te worden door afslaand vrachtverkeer. Die gaan dus voor op de fietsers uit Essen!!!!Het heeft dus eigenlijk helemaal geen zin te reageren want mensen achter hun bureau weten het beter dan de gebruikers, die er elke dag mee te maken hebben ????????????????????????? Ook weet de gemeente nooit een antwoord en geeft ook nooit antwoord, al wordt dat wel beloofd. Aangezien de gemeente Essen volgens Bruggen en Wegen bouwheer is voor de aanleg van het fietspad langs de Nieuwmoersesteenweg komt het mij bizonder vreemd voor dat de Schepen van Openbare Werken publiekelijk vol houdt dat de gemeente geen inbreng heeft over de plaats van aanleg van het fietspad. (Ica Thomsen)

Ik woon in de Bredestraat, een heraangelegd kruispunt met voorsortering voor de auto,s om af te slaan, is voor de fietsers veel minder overzichterlijk dan wanneer men een gewoon kruispunt oversteekt. (Jan Akkermans)