VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Gevaarlijk fietsen, hoge snelheden zwaar verkeer.

De laatste jaren merk ik dat het vaak gevaarlijk fietsen is geworden in het dorp, ook al zijn er mooie fietspaden aangelegd.

Ik heb een dochtertje van 3 dat sinds enkele maanden naar school gaat. Deze zomer zou ik haar ook graag met de fiets naar school brengen maar ik heb er schrik voor. Ik voel me 'in een dorp' als Essen totaal onveilig met een fiets. De snelheid van veel verkeer maar in het bijzonder bussen, tractors en vrachtverkeer ligt vaak veel te hoog. Welke oplossing hiervoor kan komen weet ik niet, ik hoop enkel op solidariteit van de bestuurders. Voorstellen zijn uiteraard altijd welkom.

Reacties :

Van een waardig fietspadenbeleid kunnen we hier zeker en vast niet spreken. Koning auto is nog steeds heer en meester en de fietsers komen zeker en vast op de tweede plaats. Een kijkje bij onze Noorderburen en we zien een wereld van verschil. HIer kunnen wij nog zeer veel van leren. Hoog tijd voor een mentaliteitsverandering. (peter Cools)

Niet aangepaste snelheid van autoverkeer maakt het voor fietsers op dezelfde rijbaan extra gevaarlijk. Wetenschappelijk werd bewezen dat het verschil in onderlinge snelheid van auto en fietser het meeste gevaar inhoudt. De controle op het naleven van de aangeduide maximum snelheid zou veel strenger moeten gebeuren.Opgedreven en volgehouden sensibilisering van vooral automobilisten is een dringende noodzaak.Niet alleen de verkeersdrukte - bv.op Over d'Aa - maar vooral de vaak veel te hoge snelheid verontrusten de bewoners. (Sooi Pockelé)

Waar liggen die mooie fietspaden? Zelf fiets ik heel veel maar in Essen zijn er geen fietspaden die naam waardig. We zijn wel specialist in fietspaden van enkele honderden meter (Nieuwmoersteenweg 3x, richting Achterbroek 2x). Oplossing Essen Centrum: zone 30 invoeren zoals in Huybergen, Ossendrecht en tal van gemeenten net over de grens. (Peeters Gerard)

luisteren naar de bevolking, en vooral die er terplaatse wonen. (jo)

er zijn weinig fietspaden in Essen, ja (zucht) rode lijnen. (jo)

Algemeen probleem in Essen is het te hard rijden, vaak zijn het jongeren die met hun snelle wagens de wegen in en rondom Essen onveilig maken. Strenger controleren op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn. Wat mij betreft kan de bekeuring niet hoog genoeg zijn. Daarnaast mag men vrijwel overal de wagen parkeren. Hierdoor worden straten smaller waardoor fietsers in het gedrang komen. (Thijs, Mirjam)