VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Kruispunt Nieuwstraat-Stationsstraat ter hoogte van kerk

Onduidelijke en gevaarlijke situatie voor fietsers en voertuigen.

Waarom werd er geen rondpunt aangelegd ?

Reacties :

Plaats hier op z'n minst al een duidelijk STOPbord met een héél dikke streep op de grond. Heel wat Noorderburen nemen hier "hun" vaak onterechte "voorrang". Zeker als ze vanuit het noorden komen. Ook de fietsers die vanuit het zuiden komen worden vaak gehinderd door wagens die onterecht "denken" dat die fietser toch de Nieuwstraat naar de grens gaat volgen. Wil je afslaan in de Stationsstraat moet je hééél goed opletten of je wordt van je fiets gereden.Als je daar voldoende ruimte neemt wordt je nog "beledigd" ook ... toeteren van de chauffeurs; schunnige tekens, ... Verplichte zone 30 zou hier ook van toepassing zijn. Het zebrapad ligt trouwens ook véél te dicht bij het kruispunt (t.h.v. Vandekeybus). Verplaats dat meer naar de richting van de bloemenwinkel. Zowel fietsers als automobilisten die vanuit de Stationsstraat komen hebben helemaal geen zicht op de mogelijke overstekende voetganger. (Joris Pinseel)

Hier is weer een staaltje van onkunde te zien. De situatie voor de fietser is zeer gevaarlijk en er is dikwijls verwarring tussen fietser en automobilist vooral bij het afdraaien. Lange rijen wachtende auto's maakt de situatie omvanuit Nieuwstraat kerk om over te steken richting Aldi met de fiets gevaarlijk. Het zicht is misschien volgens sommigen estetisch mooi met de kleine ronde bogen maar verkeerstechnisch is het een grote nul en een gemiste kans. De heren van het studiebureel zouden zelf beter eens ter plaatse komen met de fiets en dan pas hun zeer dure plannen maken. Hier is weer veel belastingsgeld verkwist op kap van de gewonene burger welke geen inspraak heeft bij de aanleg ervan. Misschien toch beter een rotonde gemaakt , (Peter Cools)

Het zou al veel veiliger worden als voetpadoversteekplaatsen zouden verlegt worden van het kruispunt weg,bvb overAnn's gallery enin stationstraat over blokker. De situatie zoals ze nu is is heel gevaarlijk voor auto's die voorang moeten verlenen aan voetgangers zij moeten in bocht stilstaanen is heel gevaarlijk (Van Thillo Elisabeth)

Zoals hierboven omschreven, rondpunt aanleggen, vele personen weten trouwens hier de voorrangsregels niet. Ik heb zelf soms ook mijn twijfels. Er wordt vaak nog te hard gereden in de bocht. Fietsers zijn inderdaad een groot levensgevaar vanuit alle kanten. (Werner Goetschalckx)

het verkeer dat van de grens komt moet vaak minutenlang staan wachten door het drukke verkeer Nieuwstraat-Stationstraat met een lange rij wachtende als gevolg. Ik vermoed dat een rotonde een betere doorstroom voor alle richtingen kan betekenen. ( een rotonde dat rekening houd met zowel fietsers als alle andere verkeer) Geen verkeerslichten want dan maak je weer rijen auto's in alle richtingen. (Veraart Rozano)

Gevaarlijke oversteek voor fietsers. (Ickroth Richard)

met een rondpunt het is er heel gevaarlijk voor fietsers (Vandeneynde Magda)

Rond punt maken! Heb je al eens in "de file van Essen" gestaan? Nu wordt het pas gevaarlijk als mensen een binnenweg gaan nemen over het kerkplein.... (Theuns Magda)

Rond punt zou voor fietsers en autogebruikers veilig en gemakkelijk zijn. (Ingrid Baerts)

De situatie is bijzonder onoverzichtig voor een fietser die vanuit de Stationsstraat links de Nieuwstraat wil indraaien. Je bent bijna verplicht naar rechts te rijden of af te stappen en stapvoets over het zebrapad te gaan. Voor de auto's is de huidige situatie ook verre van ideaal. Al eens gezien hoe dikwijls er een file staat in de Nieuwstraat, richting centrum? Dagelijks en bijna op elk uur! (Marianne Cools)

rondpunt aanleggen, of desnoods stoplichten plaatsen (Heidi van den Bergh)

Te hoge snelheid daar misschienzone 30 van maken ter hoogte van het kruispunt en een verkeersplateau aanleggen zodat men zoiezo moet afremmen. (Plantrekker)

rond punt had vlotter verkeer verzekerd (Magda Feyens)