VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Oversteek Middenstraat-Huybergsebaan

De oversteek voor fietsers vanuit de Middenstraat naar de Huybergsebaan blijft onduidelijk en daardoor gevaarlijk.

Veel fietsers steken niet over zoals het hoort, en ook voor de auto's is het niet zo eenvoudig om te zien wat er gebeurt.

Reacties :

een drukknop voor de fietsers om over te steken van Middenstraat naar Steenweg, ook om richting Kalmthout te rijden. Duidelijker dan stoppen bij rood en doorrijdjen bij groen kan het het toch niet zijn? En waars waarschijnlijk een van de goedkoopste oplossingen. Petra De Wint (PETRA DE WINT)

Het parcour beter markeren hoe de fietsers moeten rijden. Bvb. Fietsweg rood schilderen met witte pijlen op de grond. (Johnny Wouters)

Het is toch wel duidelijk dat het fietspad van de huybergsebaan aan de verkeerde zijde van de weg ligt. Moest dit aan de kant van het bos liggen, had je aan de middenstraat / kalmthoutsesteenweg / huybergsebaan geen dubbele oversteek nodig en was er ook geen verwarring ivm de oversteek. Het zou ook helpen als het fietspad dan gescheiden was van de huybergsebaan dmv een sloot zodat de tractoren en camions niet zomaar op het fietspad kunnen gaan rijden omdat ze te breed zijn. (Konings Kris)

Een oversteekplaats op de kruising met de Huybergsebaan verbeteren (extra (ver-)lichting en een verkeersplateau) en de huidige oversteekplaats met de Middenstraat verwijderen. De meeste auto's rijden te snel Wildert binnen. Een verkeersplateau zou dit ook al kunnen verhelpen. (Patrick Maeyaert)

Verkeerslichten speciaal voor fietsers plaatsen zodat er een grote duidelijkheid is voor automobolisten en fietsers zelf. Duidelijke aankondigingen langs beide kanten voor de automobilisten voor overstekende fietsers. Eventuele asverschuiving van de weg voor de fietsers zou ook al kunnen helpen. (Peter Cools)

gebruik verkeersplateau en verkeerslichten met drukknoop (cfr. voorstel ism Geert Vandekeybus) (Clara Kint)

Fietspad duidelijker afscheiden van de weg. Dit doormiddel van rood-witte afsluiting. De middenstraat tussen kalmthoutsesteenweg en spoor voorzien van een fietspad aan beidde zijde. (Peter Rosiers)

Vooral de scholieren van het college zijn hier erg onvoorspelbaar in het oversteken (al fietsend). Een gewoon zebrapad zou hen,mits af te stappen en oogcontact te maken, voorrang geven op de automobilisten. Liefst het zebrapad duidelijk vooraf aangeven want er wordt hier in de bebouwde kom erg snel gereden.Het electronisch bord dat waarschuwt voor te snel rijden op die plaats, werkt ofwel niet of geeft pas op het allerlaatste moment je snelheid aan. (Jozef De Backer)

Een fietstunnel/brug zou eventueel iets verder kunnen, vanuit het fietsdoorsteekje aan de eiken blok onder/over de steenweg + in één keer onder/over de spoorweg tot in de elf novemberstraat. Met een aftakking naar het station, zou het in één keer ook heel wat fietsers kunnen weghalen van het kruispunt sint janstraat / Kalmthoutse steenweg. En eventueel kunnen aansluiten op de fiets snelweg Essen / Antwerpen die men langs het spoor plant. (Wim)

Ik denk dat het beste wat je kan doen is lichten plaatsen zodat de automobilist weet wanneer hij/zij moet stoppen. Ook de fietsers kunnen dan weten aan de hand van een voetgangerslicht wanneer zij mogen oversteken. (ilse wellens)

duidelijke afremmingen v oor auto's. wegversmalling Kalmthoutsesteenweg, of in het midden een fietssluis. (Marcel Vandekeybus)

Ik sluit mij volledig aan bij de vorige meningen, zeker van Mario Jacobs (Rita Franssen)

De fietsers die uit de middenstraat komen,moeten rechts afdraaien de Kalmthoutsesteenweg op,hier is een fietspad voorzien, en daarna oversteken aan de voorziene oversteek huybergsebaan,maar dit gebeurt zelden,dit zou al helpen. In de omgekeerde richting,een rechte en duideluik gemarkeerde oversteek(en niet zomaar schuin geschilderde lijnen)ter hoogte van de middenstraat. (Plantrekker)

sorry, het verkeer welke uit de richting van kalmthout komt rijdt veel te snel (marleen)

Zorg voor verkeerslichten die handmatig (met een knop) het knooppunt stil leggen zodat fietsers veilig kunnen oversteken. Dit kan ook apart gereld worden voor de oversteek vanuit de Middenstraat (eigenlijk Kalmthoutsesteenweg) richting Huijbergsebaan en vanuit Kalmthoutsesteenweg (eigenlijk Huijbergsebaanà richting Middenstraat. 's Morgens is het misschien moelijker omdat dit een drukke provinciale weg is, maar darmee mag de veiligheid niet in het gedrang komen. Er moet dan ook voor voldoende ruimte voor de fietsers komen, zeker aan de kant van de Kalmthoutsesteenweg wachtend om over te steken naar de Middenstraat. Dit punt is ook als gevaarlijk opgenomen in het Octopusplan van basisschool Wigo. Tevens staat er 's morgens wel een politieman die jongeren laat oversteken richting de Huijbergsebaan, maar andersom niet. Het blijft hier een moeilijke situatie, mede ook omdat de wegen Middenstraat en Hyuijbergsebaan niet tegenover elkaar liggen. Persoonlijk vind ik een fietserstunneltje de beste oplossing. Zeker niet de goedkoopste, maar wel de veiligste. Ook hiervoor geldt; is er wel ruimte genoeg om deze situatie aan te pakken. Blijft staan dat de oversteek in de Huijbergsebaan van de ene kant van de weg naar de andere, net voor men de Kalmthoutsesteenweg wilt oversteken ook gevaarlijk is. Een andere oplossing zou kunnen zijn om twee ronde punten aan te leggen. Hier dient gekeken te worden, is er voldoende plaats. Dit laatste zordt in elk geval wel voor het feit dan automobilisten wel moeten afremmen als ze Wildert binnen komen. (Mario Jacobs)