VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Kruispunt Postbaan - Over d'Aa

Om een goed zicht te hebben vanuit de Postbaan, moet je al bijna Over d'Aa oprijden.

Hier zou best een spiegel worden geplaatst.

Reacties :

Dit kruispunt is zeer gevaarlijk voor de fietsers vooral bij het oversteken ervan. Auto's rijden tegen hoge snelheid op over d'Aa welke dan wel een voorrangsbaan mag zijn,maar dit neemt niet weg dat we oog moeten hebben voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. Een rond punt lijkt mij hier de beste oplossing. De snelheid zal dalen van de auto's en fietsers kunnen gemakkelijker oversteken. Heel het fietspadenbeleid van over d'Aa zou best terug moeten bekeken worden en aangepast aan de dagelijkse realiteit. Het is kwestie van een goede harmonie te vinden tussen de zwakke weggebruikers en het overige verkeer. Nu heeft men de situatie al jaren laten aanslepen zonder dat er daadwerkelijk iets gebeurd. De huidige meerderheid neemt nochthans hier weinig beleidsverantwoordeliijkeid in. Het zal weer wachten zijn tot 2012 wanneer ze plotseling weer vele voorstellen en oplossingen uit hun toverhoed zullen halen om zo de kiezer weer proberen te overtuigen. Dus nog maar eens twee jaar wachten......... (Peter Cools)

Eerst en vooral ook nog duidelijker aangeven dat het Over d'Aa een VOORRANGSWEG is. Jaarlijks wel één of meerdere ongevallen. (Stefaan U)

een spiegel kan al helpen maar dikwijls staan daar groepjes mensen aan de kant van het fietspad (leerlingen en/of bejaarden te wachten op elkaar en belemmeren zo het zicht) een rood/groen licht zoals bij ex Nedloyd is misschien ook een mogelijkheid (rita faes)

Een spiegel is meestal bedriegelijk en in de herfst-winterperiode aangeslagen enziet men er niets in.moeilijke situatie daar. (Plantrekker)