VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Fietspad Moerkantsebaan

Het wordt ons al jaren beloofd, maar het ligt er nog altijd niet, het fietspad naar Hoek.

De Moerkantsebaan is zéér gevaarlijk voor fietsters.

Reacties :

Ik vind nu ook wel dat ze eens wat mogen doen aan deze baan. Met al hun reacties dat ze eraan bezig zijn zijn volgens mij fake. In de plaats dat ze overal de weg openbreken zouden ze beter eens fietspaden aanleggen, dan doen ze tenminste eens iets nuttigs! Dat ongeluk van Kimberly Vergouwen heeft veel mensen laten schrikken, en nog terecht ook! Ze rijden daar veel te hard, en zelfs al kijk je uit dan nog rijden zé 2 milliemeter van je vandaan met hoge snelheid. En het is niet enkel voor de bewoners goed, maar ook voor de mensen die in de zomer graag gaan fietsen naar of langs de kiekehoeven. En tja, anders vallen er nog doden, en dan? Gaan ze ze blijven excuseren voor zo'n dingen, maar excuses komen altijd te laat! Dus doe eens iets nuttigs en leg een fietspad aan! ;) (Steve Nelen)

ik rij er elke morgend langst en savonds terug en ik kan je zeggen ik rij met ANGST ! wanneer komen ze daar eens flitsen !!!! daar zie je ze niet !!!! ik ben moeder van 4 en ik zou dat nog graag de rest van mijn leven WILLEN HOUDEN !!!! DOE ER IN GODSNAAM IETS AAN OF MOETEN ER EERST NOG DODEN VALLEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (zarah)

Niet praten en zoet houden, maar korte maken met de aanleg van het fietspad. Gisteren is Kimberly Vergouwen overleden, bijna 18 jaar, na een verkeersongeval op de Moerkantsebaan op 9 juli jl. Hoeveel slachtoffers moeten er nu nog vallen. (lia maas (Veilige Moerkantsebaan))

Recentelijk ongeval bewijst hier nog maar eens hoe gevaarlijk de Moerkantsebaan wel is. Moeten er eerst nog een aantal doden vallen ? Neem uw verantwoordelijkheid en doe er SNEL IETS AAN !!!!!!!!! (Peter Cools)

Geachte burgemeester, (kopie, vandaag 9 juli verzonden) Het spijt me u te moeten mededelen dat er vandaag weer een ernstig ongeluk is gebeurd op de Moerkantsebaan. Hoeveel ongelukken moeten er nog gebeuren, alvorens er aan het fietspad gewerkt gaat worden! Hoeveel ongelukken moeten er nog gebeuren, voordat er iets aan de snelheid wordt gedaan? Wij streven al jaren voor een “veilige Moerkantsebaan”. (lia maas )

Zie voorgaande reactie. (lia klinkhamer)

Zie voorgaande reactie. (lia klinkhamer)

Zie voorgaande reactie. (lia klinkhamer)

2008, 2009, 2010, 2011 ???????????????? Hoelang nog? De burgers worden aan het lijntje gehouden. Nu wordt er door het gemeentebestuur gemeld dat ze met de onteigening bezig zijn. Daar is nog niets van waar. De mensen die onteigend moeten worden hebben nog niets gehoord. Probleem aanpakken? Een ander, daadkrachtig gemeentebestuur, die de veiligheid van de Essenaren voorop stelt. (lia klinkhamer)

@Nelen Franky Beleidsmatig moet men ook minder populaire maatregelen durven te nemen (onteigingen)en niet door deze steeds maar uit te stellen. De traagheid waarmee dit dossier behandeld xordt spreekt boekdelen. Vele jaren geleden al van 2006 heeft men hier al vele beloftes gemaakt naar de inxoners toe. Het is naar het einde van de legislatuur immers belangrijker om bepaalde dossiers concreet tot uitwerking te brengen om zo de kiezers weer te sussen. Dus weer twee jaar wachten voor de inwoners van de Moerkantsebaan ? Jammer hé (Peter ools)

@lia maas Groot gelijk .Volhouden met het comiteé. (Peter Cools)

Niet zagen maar eindelijk eens beginnen. (kees )

Ik weet dat het niet efficiënt is, maar leg het fietspad in delen aan. Tot aan de Kiekenhoeve ligt het fietspad er ook. Dan zien we tenminste dat er iets gebeurd. We worden al jaren aan het lijntje gehouden. (lia maas)

Niet eerst de hele lange procedure afleggen van onteigenen. Het fietspad is goedgekeurd. Aanleggen en achteraf de bureaucratische molen laten draaien. Kijk eens naar de aanleg van een klein stuk fietspad Zoomweg aansluiting naar Essen. Dat zijn maar 2 kavels die aangepast moeten worden. Wat doet de schepen van openbare werken hieraan? NIETS. In Holland ligt het fietspad er al jaren. Het wachten is nu nog op België. (lia maas)

We hebben in december 2009 een buurtinfo gehad van het college van burgemeester en schepenen,waarin stond dat de Vlaamse Minister van Openbare Werken toestemming heeft gegeven voor het verwerven van de gronden. Sindsdien niets meer vernomen, ook niet de mensen die onteigend worden. Zo kunnen we nog jaaaaaaaaaren doorgaan. Mensen zoethouden. (lia maas)

Het huidige gemeentebestuur wakker schudden. De aanleg van het fietspad jaren vooruit schuiven kost alleen maar geld en geloofwaardigheid. We willen niet langer aan het lijntje gehouden worden. (lia klinkhamer)

Gemeente is er volop mee bezig! Ik weet het, het duurt misschien allemaal wat lang maar nog heel even geduld! Het komt er! En al die speculaties als je echt op de hoogte wil zijn van al het gebeuren dan stap je even het gemeentehuis binnen en je weet precies hoe ver het staat! (Nelen Franky)

Voor het fietspad moeten huizen en grond onteigend worden. Hiervoor zijn al bijeenkomsten geweest. De eigenaars weten al waar ze aan toe zijn. Laat het niet sudderen. Voor de voortgang is dit niet best, maar ook voor de eigenaren niet. Als gemeente ben je niet geloofwaardig meer. (lia maas (Veilige Moerkantsebaan))

Maak van een Onveilige Moerkantsebaan een Veilige Moerkantsebaan! Halsbrekende toeren worden er uitgehaald. Op snelheid controleren is een goudmijn. (lia maas (Veilige Moerkantsebaan))

Ik hoop dat jullie het gemeentebestuur kunnen overtuigen dat het bittere noodzaak is. Met jullie overredingskracht moet dat gaan lukken. Geen verder uitstel meer. Dit gemeentebestuur blinkt uit door verkeerde prioriteiten te stellen. (lia maas)

De aanleg rigoreus aanpakken omwille van de veiligheid. Geen vertragende smoezen meer. Let eens op de aanleg van het fietspad in het Belgische deel langs De Zoom met aansluiting aan de Moerkantsebaan. Waarom gebeurt daar ook helemaal niets? Wie is de vertragende factor? (lia klinkhamer)

hoekse kinderen moeten toch veilig op school geraken met de fiets en nu is dit echt een gevaarlijke toestand, de eigenaars zijn al aangesproken om hun grond af te staan dus hoog tijd om actie te ondernemen en het fietspad aan te leggen (veerle olieslagers)

dit is een politiek probleem, ansoms in Wuustwezel heeft het voor mekaar dat er langs de meest gevaarlijke wegen een fietspad is gelegd, in Essen gebeurt er niets, essen staat stil, veel woorden maar weinig daden (pjotter)

een veilig fietspad beide kanten vd weg, had al lang gebeurd moeten zijn ! (isabelle moriau)

Is het zo moeilijk om gronden voor het fietspad te bekomen? (Jef)

leg een fietspad gescheiden van de rijbaan aan met een tussenstrook voor de veiligheid van de fietsers. Op de Moerkantsebaan wordt 80 - 100 km gereden. Een fietspad van de Kiekenhoeve tot aan de Belgisch - Ned. grens. Ruime fietspaden zoals in Nederland. Drempels leggen bij het inrijden van de bebouwde kom bijv: bij de Kiekenhoeve en borden plaatsen met 50 KM bebouwde kom. Ik woon sinds 1997 in Essen. Er nog niks veranderd. (adrie buijs)

Een fietspad is een. Of het er ooit komt???. Laat de politie eens beginnen om de notoire hardrijders aan te pakken. Niet controleren tussen 09.00 en 16.00 uur maar tuusen 06.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur. Op die tijdstippen komen de meeste raceauto's voorbij. (Kees Klinkhamer)

een fietspad aanleggen, het is ondertussen toch wel duidelijk dat de bevolking dit wil en een aantal onteigeningen met aandrang doorvoeren hiervoor. (ann brouwers)

We proberen al jaren het gemeentebestuur ervan te overtuigen dat er iets gedaan moet worden aan de onveilige situatie op de Moerkantsebaan. Het is onverantwoord de aanleg van het fietspad nog langer uit te stellen. De Moerkantsebaan wordt steeds drukker met voortrazend autoverkeer. Moeten er eerst ongelukken gebeuren, alvorens het gemeentebestuur wakker geschud wordt. (Lia Maas (Onveilige Moerkantsebaan))

wanneer eindelijk eens actie???? (Ludo en Maria Beyers Konings / Moerkantsebaan 135)

al jaaaaren over gepalabert, wanneer eindelijk eens actie! onze kinderen zijn inmiddels groot, hebben nu kleinkinderen en er zullen altijd kinderen zijn, maak er eens eindelijk werk van aub! (Ludo en Maria Beyers Konings / Moerkantsebaan 135)

Al vele jaren is men bezig over een fietspad. In de plaats van woorden zou men hier beter daden stellen. Gedaan met het vele gezever en neem de koei bij de horens en durf beleidsmatig beslissingen nemen ook al zijn deze niet bij iedereen zo populair vb. onteigingen. Wedden dat er tegen 2012 met de volgende gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht er plotseling wel veel meer zal gebeuren. Kwestie van stemmekes ronselen waarschijnlijk. Waar zijn de vele beloftes van 2006 gebleven? Politiek is het veel interessanter om tegen het einde van de legislatuur beloftes waar te maken en de burgers een beetje weer tevreden te stellen. Het is jammer dat we nog twee jaar moeten wachten. (Peter Cools)

Zo snél mogelijk langs beide kanten een fietspad!!!!! (inge)

Een degelijk en van de rijbaan afgescheiden fietspad!! (anouk)

Volwaardig fietspad. Suggestiestrook blijft te gevaarlijk. (Marc Stevens)

Goed! Aan beide kanten een fiestpad achter bomen en of sloot, daar waar mogelijk is. (Karin Preidel)

zo snel mogelijk fietspad voorzien! (peggy)

Een degelijk en veilig fietspad, duidelijk afgescheiden van de rijweg voor auto's (Hans Groenen)

niet te lang treuzelen! (Stan Stuyts)

zo snel mogelijk aan beginnen! (Stan en Maria Stuyts-Imandt)

plaats maken voor een fietspad en er ook één maken. (Elke Martin)

de grachten vervangen door riolering, eventueel met afwatering van de weiden. Een gedeelte links en rechts van de gracht is geen eigendom. gebruik de gracht en de strook links en rechts om het fietspad te leggen. Er zijn geen onteigeningen nodig. Met wat daarmee bespaard kan worden kan er een fietspad aan beide zijden van de Moerkantbaan aangelegd worden. Spaar wel de bomen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Ernest Parijs)

Een fietspad aanleggen. geen fietssugestiestrook want dat is echter nog gevaarlijker. Als er plaatsgebrek is een fietspad heen en terug aan één kant van de weg. Zo blijft parkeren ook mogelijk. (Sanne de la Bruyère )

Zoals de vorige reacties al gezegd zijn, riolering voorzien en een breed fietspad voorzien. (sofie Van Ginneken)

Vanaf het rusthuis tot aan 't kapelleke van de brug langs beide zijden de sloten dicht en daarover, dus achter de bomen een fietspad. (Marleen Konings)

riolen aanbrengen waar nu de sloot ligt en daarboven het fietspad op veilig achter de bomen (Ria Willemsen)

sloot vervangen door riolen en daarop het fietspad veilig achter de bomen (Toine en Ria Vandekeybus Willemsen)

Dat er een fietspad moet komen staat buiten kijf...maar mss moeten wet starten bij het begin...en dat is fietsopvoeding! Naar mijn menig is de afwezigheid van een fietspad niet het grootste probleem maar wel dat onze kinderen en volwassen totaal verkeerd in het verkeer fietsen: fietsen zonder licht, fietsen zonder helm, met z'n allen naast elkaar op een smalle baan, liefst nog drie kinderen naast elkaar en dan de mama of papa daar nog naast, en om het helamaal compleet te maken is het fietsen in hoek op het voetpad veel gevaarlijker dan het fietsen op de rijbaan, zekeer als er dan ineens besloten wordt om tocg op de rijbaan te rijden en er opgereden wordt zonder te kijken! maar iedereen vindt dit blijkbaar de normaalste zaak van de wereld . Verkeersopleiding daar begint het bij en niet alleen voor de autobestuurders. (linsey)

buiten het fietspad op de moerkantsebaan ,meer flitsen voor de snelheidsduivels en een doorlopend witte lijn. het is levens gevaarlijk voor de toeristen voor van de op en afritten te komen ter hoogte van moerkantheiden(fietspad komt er toch nooit) (konings guido)

Het fietspad aanleggen zodat er geen onteigeningen nodig zijn, goed verlichte oversteekplaatsen indien nodig en de sloot voorzien van buizen en het daarover leggen! Geen onteigening is geen klachten van eigenaars en geen vertraging op de werken door protest en rechtzaken!! (Raijmaekers Nathalie)

Onteigenen . Links en rechts een rood fietspad met duidelijke afscheiding van de rijweg vr auto's d.m.van planten of de bestaande beken. Of langs 1 zijde een extra breed fietspad zoals op de Essensteenweg van Brasschaat nr Kalmthout. (Ingrid Baerts)

Ik ben voorstander om daar een fietspad aan te leggen rij er zelf meermaals per week met de fiets naar het werk. Maar mijn vraag is, gaat daar gebruik van worden gemaakt? Nu ligt er een stuk fietspad van viaduct tot kiekenhoeve maar de meeste fietsers rijden toch nog op de weg :(. Zelf rij ik er met koersfiets of mountainbike (winter) en met dat fietspad is niet mis mee. (Frans)

waarover praten we als het al zo lang beloofd is ??? wat is dan het probleem ?? (Rita Franssen)

een fietspad voorbij de beek en langs BEIDE kanten, in het dorpje hoek zelf geen, een dubbel pad langs een kant is een blikschadepad, maar ja, blijkbaar wordt er niet gehoord naar de burgers. (jo)

eindelijk eens een goeie communicatie met de stand van zaken (Eric Loos)

Zo vlug mogelijk beginnen aan dat beloofde fietspad. Maar mag er meer controle zijn door de politie zodat ze hopelijk minder hard rijden. (gemma van opdorp)

Als er geld is bij de gemeente,beginnen,en een fietspad in beide richringen(geen 2 richtings fietspad) (Plantrekker)

heel simpel een fietspad aanleggen het is gewoon een heeeeeel gevaarlijke baan meerderemalen heb ik dit persoonlijk ondervonden auto s scheren rakelings voorbij is 2 maal gebeurd dat ik ze gevoeld heb en kan je vertellen dat is schrikken dus wij zijn voorstanders van zo vlug mogelijk (lieve van wallendael)

Begin aan dat fietspad! (Donkers Nicole)

Onteigenen en leggen en niet rond de pot draaien, want daar zijn ze hier in essen goed in!!! (Piet)

gewoon doen wat jullie al jaren beloven GEWOON DOEN of hoeveel doden moeten er eerst vallen??????????? (mp brouwer)