VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

 

VeiligVerkeerEssen

Witboek voorgesteld

U heeft massaal meegewerkt aan deze site, door verkeersproblemen te signaleren, erop te stemmen of oplossingen te suggereren. Met de resultaten heeft N-VA/PLE een Witboek uitgewerkt. U vindt hier de volledige tekst (pdf) of een handig aanklikkaartje !

De belangrijkste verkeersproblemen in Essen zijn volgens u :

1
Fietspad en voetpad Huybergsebaan
Het fietspad langs de Huybergsebaan houdt aan Struisven plots op. Hier komen nochtans heel veel fietsers langs. Ook het voetpad stopt hier plots.
1042 stemmen
2
Fietspad Kalmthoutsesteenweg tussen Middenstraat en de brug van Kalmthout
Er is slechts een fietspad voorzien tot de Middenstraat.
570 stemmen
3
Rijkmakerlaan
Her en der staan daar vrachtwagens/trailers op de weg geparkeerd, in het donker is dit erg gevaarlijk.
512 stemmen
4
Fietspad Moerkantsebaan
Het wordt ons al jaren beloofd, maar het ligt er nog altijd niet, het fietspad naar Hoek.
407 stemmen
5
Parkeergedrag Hemelrijklaan
Auto's staan links en rechts en in de bocht is het onmogelijk om het tegenliggend verkeer te zien. Daar komen nog ongelukken van!
280 stemmen
6
Ontbreken van een mobiliteitsambtenaar
Een mobiliteitsambtenaar op het gemeentehuis waar iedereen met zijn klachten terecht kan.
249 stemmen
7
Fietspad Over d'Aa
Het hele fietspad is levensgevaarlijk en in slechte staat.
205 stemmen
8
Fietspad Nieuwmoersesteenweg
Er is een fietspad beloofd van Essen-Schriek naar Essen-Centrum. Er is zelfs een vergadering geweest met het gemeentebestuur Essen waar de mensen die de pare huisnummers bewonen te horen kregen dat ze onteigend gingen worden voor de aanleg van het fietspad. Is dus dode letter gebleven tot op heden.
159 stemmen
9
Vaartstraat
Ter hoogte van de lagere school is de weg zeer smal. In combinatie met geparkeerde wagens is dit zeer gevaarlijk voor fietsers. Autospiegels worden regelmatig beschadigd. Ook de brandweer kan er hier niet door.
156 stemmen
10
Hoek Nieuwe Heikant-Paviljoenweg
De situatie op de foto is de hoek van Nieuwe Heikant - Paviljoenweg, hoe komt men op het idee allerlei kasten, verkeersbollen en borden met straatnamen op een suggestiefietspad te plaatsen??
121 stemmen
11
Kruispunt Bredestraat - Nieuwmoersesteenweg aan Schriek
Probeer maar eens op een veilige manier over te steken vanuit de Bredestraat. Zelfs met de spiegels die er staan is dit telkens een risicovolle onderneming, gezien je aan de binnenkant van de bocht zit en bijgevolg een zeer slecht zicht hebt op de aankomende auto's, die overigens nog eens veel te hard rijden ook. Heraanleg van het kruispunt werd al herhaaldelijk beloofd, maar tot op heden is daar nog niets van in huis gekomen.
113 stemmen
12
Station Essen
De situatie aan het station is heel gevaarlijk : bussen, voetgangers, auto's en fietsers rijden en lopen elkaar in de weg.
106 stemmen
13
Kruispunt Stationsstraat-Hemelrijklaan
Zeer gevaarlijk als men met auto uit de Hemelrijklaan komt!!!
82 stemmen
14
Verkeersdrempels niet wettelijk !
De verkeersdrempels in Essen hebben niet de wettelijke hoogte en lengte.
74 stemmen
15
Vluchtheuveltje gemeentehuis- richting Over d'Aa
Auto's kunnen ter hoogte van het vluchtheuveltje elkaar niet passeren. Te weinig ruimte, te scherpe bocht en geparkeerde auto's die veelal niet in de voorziene parkeerplaatsen staan.
72 stemmen
16
Fietsende leerlingen van de Beliestraat naar de Heuvelhal
Als turnleerkracht vind ik het zeer gevaarlijk om vanuit de Beliestraat veilig in de heuvelhal te geraken, zeker met een grote groep fietsers. Auto's vertikken het om te vertragen of voorrang te verlenen. Drempels of wegversmalling zouden kunnen helpen.
56 stemmen
17
Fietsoversteek Horendonk - Ringweg
De fietsoversteek voor wie van Over d'Aa naar Essen rijdt, is een beetje verbeterd. Maar hij is nog lang niet veilig genoeg !
54 stemmen
18
Oversteek Middenstraat-Huybergsebaan
De oversteek voor fietsers vanuit de Middenstraat naar de Huybergsebaan blijft onduidelijk en daardoor gevaarlijk.
54 stemmen
19
Kloosterstraat - Stationsstraat
Wie met de auto uit de Kloosterstraat komt, moet al bijna halfweg het kruispunt oprijden om te zien of er verkeer van links komt.
46 stemmen
20
Geparkeerde vrachtwagens op de Ringweg
Op de ringweg staan vrachtwagens geparkeerd. Levensgevaarlijk, zeker in het donker !
46 stemmen
21
Kruispunt Nieuwstraat-Stationsstraat ter hoogte van kerk
Onduidelijke en gevaarlijke situatie voor fietsers en voertuigen.
45 stemmen
22
Kruispunt Horendonk-Ringweg
Afdraaiend verkeer zorgt voor een puinhoop omdat veel chauffeurs niet weten of het voorlangs of achterlangs dient te gebeuren.
44 stemmen
23
Tweede stuk Kammenstraat
Geparkeerde auto's in de bocht die het zicht belemmeren voor tegenliggers.
41 stemmen
24
Velodreef asfalt zeer onveilige situatie
Zeer slechte staat van het wegdek Velodreef
41 stemmen
25
Kruispunt Nolsebaan-Moerkantsebaan
Als je van de Nolsebaan de Moerkantsebaan wil oprijden moet je vaak helse toeren uithalen om te zien of er auto vanuit Essen of Hoek komt. Bomen versperren het zicht en de spiegels op de Moerkantsebaan geven een vals beeld van afstand. Er wordt op dat stuk van de Moerkantsebaan overigens hard gereden.
38 stemmen
26
Racecircuit Essen 's avonds en in het weekend én zelden of nooit snelheidscontrole
Mij valt het op dat in het dorpscentrum 's avonds en in het weekend vaak beenhard geracet wordt terwijl het zone 50 en 30 is. Arrogant, egoïstisch en gevaarlijk. Hoog tijd voor eens wat meer controle lijkt me... (vnl. Stationsstraat/Nieuwstraat)
30 stemmen
27
Sint-Jansstraat ter hoogte van WIGO, lagere school
De verkeerschaos tijdens de ochtendspits. Auto's die zo dicht mogelijk bij de school proberen te parkeren, een slechte optie om kinderen met de fiets op straat te laten rijden. Kleine kinderen met de fiets op de stoep laten rijden is helemaal geen optie omdat te pas en te onpas de autodeuren openzwaaien. Als er politiecontrole is gaat het veel beter. En dan te bedenken dat 100meter verder een groot plein is om te parkeren.
28 stemmen
28
Fietspaden langs alle hoofdwegen!!
Waarom stemmen op bepaalde projecten, als blijkt dat alle hoofdwegen best voorzien zouden worden van een goed en afgeschermd fietspad!! Ga anders eens over de grens kijken!
27 stemmen
29
Ontbreken van een sturend mobiliteitsbeleid
Alle reeds opgesomde "verkeersproblemen" zijn voorstellen om op korte termijn met een puntsgewijze aanpak plaatsgebonden "problemen" te verhelpen. Deze puur reactieve aanpak zal nooit aanleiding kunnen geven tot een kwalitatief, sturend mobiliteitsbeleid. Enkel dankzij een uitgekiemd mobiliteitsbeleid zullen dergelijke problemen definitief opgelost en in de toekomst voorkomen kunnen worden!
24 stemmen
30
Landbouwvoertuigen in de Stationsstraat.
Landbouwvoertuigen weren uit de dorpskern. De tractoren worden steeds maar groter en sneller, terwijl de Stationsstraat niet breder wordt. Trouwens, wat moet een tractor midden in het dorp??
23 stemmen
31
Stationsstraat is onveilig voor fietsers
De Stationsstraat is een zeer gevaarlijke straat voor fietsers. Dit is nochtans onze dorpskern.
20 stemmen
32
Kruispunt Postbaan - Over d'Aa
Om een goed zicht te hebben vanuit de Postbaan, moet je al bijna Over d'Aa oprijden.
19 stemmen
33
Moeilijke doorgang
Doorgang aan tunnelleke is niet toegankelijk voor de huidige zwakke weggebruiker! Bakfietsen, aanhangfietsen, fietskarren, tweelingbuggy's, ... Moderne vervoersmiddelen voor de zeer jonge essenaren zijn verplicht om over de viaduct te gaan. Levensgevaarlijk!!!
19 stemmen
34
Voorrang verlenen Stationsstraat - Rodenbachlaan
Zebrapad bij kruising Stationsstraat - Rodenbachlaan : dit kan men verbeteren als het zebrapad wordt verlegd richting Rodenbachlaan.
16 stemmen
35
Donkweg tussen Oude Baan en spooroverweg : dringend fietspad nodig!
Deze weg wordt enorm veel gebruikt door fietsers en voetgangers, maar ook door zwaar verkeer, tractors,... Fietsers en voetgangers moeten in de zachte berm gaan staan als er langs 2 kanten auto's aankomen. Deze kronkelende weg heeft scherpe bochten, maar de zichtbaarheid is er beperkt door de begroeïng.
16 stemmen
36
Overstekend wild op Scham
Graag borden 'overstekend wild' op Scham (ter hoogte van horendonkse bossen en weekendzone). Op deze zone 50 wordt heel vaak veel te hard gereden. Een paar weken terug werd hier nog een hoogzwanger reetje doodgereden door een kerel met een veel te zware voet.
16 stemmen
37
Auto is koning in centrum
De heraanleg van de Stationsstraat, het viaduct, de Nieuwstraat, het Heuvelplein en het Kerkplein heeft héél veel geld gekost en is geen verbetering: integendeel!
16 stemmen
38
Kruispunt Moerkantsebaan - Maststraat
Als je van de viaduct komt en met de fiets wil oversteken van de Moerkantsebaan naar de Maststraat of Dennenlaan, moet je heel goed uitkijken!
16 stemmen
39
Kruispunt Leemstraat/Maststraat/uitrit winkel
Kom hier maar eens kijken met wat voor snelheden men hier rijdt en hoeveel weg dat men er afsnijdt om er sneller vandoor te kunnen gaan, ...
14 stemmen
40
Kruispunt Huybergsebaan- Kalmthoutsesteenweg
Voor wie met de auto uit de Huybergsebaan komt, is het zicht op de Kalmthoutsesteenweg zeer beperkt,ook met die spiegels op de baan. Stoplichten zouden hier een uitkomst zijn!
14 stemmen
41
Kerkhofweg
Wat gaat er gebeuren met de Kerkhofweg als de nieuwe verkaveling er is ?
14 stemmen
42
Verkeerssituatie muziekschool
Waarom ligt er een verkeersdrempel in de Kerkstraat aan het Sint Antoniusplein, terwijl het mij veel logischer lijkt een verkeersdrempel ter hoogte van de muziekacademie te leggen, omdat de bestuurders daar soms in hoge snelheid voorbij snorren terwijl er kinderen staan te wachten of in/uitstappen ?
14 stemmen
43
Grensstraat kleuterschool
Automobilisten rijden over het voet- en fietspad.
14 stemmen
44
Voetpad Vossenboslaan-Hemelrijk
Tussen Vossenbos en Hemelrijk ontbreekt het voetpad. De berm is wederrechterlijk in beslag genomen door de boordeigenaars.
14 stemmen
45
Kalmthoutsesteenweg dorpskom Wildert
Zeer druk verkeer,ook 's nachts. Moeilijk en gevaarlijk om als voetganger over te steken en als fietser of automobilist om aan het verkeer deel te nemen (zich in te schakelen).
13 stemmen
46
Bussen Nolsebaan richting College Essen
Zowel 's ochtends als in de namiddag rijden 4x maal per dag (heen en terug) de bussen vanaf het station naar het college. Deze rijden vaak erg hard. Los van de snelheid, is deze route niet gemaakt voor (o.a. de verlengde) bussen. Dit heeft reeds meerdere aanrijdingen veroorzaakt (gelukkig alleen blikschade). Het wachten is dat het eerste kind wordt aangereden. Verder wordt de Nolsebaan vaak door meerdere automobilisten gebruikt als racebaan. De politie heeft een tijd geleden een controle gehouden. Met zichtbare combi! En de flitsauto voor een verkeersdrempel!
13 stemmen
47
Stationsstraat - Kapelstraat - Nieuwstraat onveilig voor fietsers
De rode "fietspaden" in de Stationsstraat zijn waardeloos. Ze zijn gevaarlijk door de rare buigingen en ze liggen tegen de rijbaan.
12 stemmen
48
Gevaarlijk fietsen, hoge snelheden zwaar verkeer.
De laatste jaren merk ik dat het vaak gevaarlijk fietsen is geworden in het dorp, ook al zijn er mooie fietspaden aangelegd.
11 stemmen
49
Zwaar verkeer Heiblok
Heiblok is een drukke fietsroute, maar het is er erg gevaarlijk.
11 stemmen
50
Zandweggetje tussen Oude Baan en Donkweg moeilijk voor fietsers
De verbinding tussen de Oude Baan en de Donkweg is een zeer veilig alternatief voor de Donkweg of de Heikantstraat. Het is ook een erg verkorte weg voor alle bewoners van de Oude Baan. Zou dit niet een verhard fietspad kunnen worden zodat het ook bij warm weer beter bereidbaar is? Met dit losse zand is het nu onmogelijk.
11 stemmen
51
Spiegels aan kruispunt Dennenlaan-Epicealaan
Het zou zéér aangewezen zijn als er twee spiegels komen voor de deur van de Familie Nuytemans in de Epicealaan.Het verkeer uit de Dennenlaan riskeert letterlijk dagelijks aanrijdingen omdat het véél te smal is om normaal af te draaien.
10 stemmen
52
Kruising Hofstraat - Molenstraat gevaarlijk voor fietsers
Mijn dochter volgt het middelbaar op het Sint-Jozefinstituut aan de Hofstraat. Ik hoor haar regelmatig zeggen dat de kruising Hofstraat-Molenstraat en de kruising aan de Beliestraat-Oude baan erg gevaarlijk zijn. De automobilisten rijden vaak gewoon door op deze kruisingen zonder rekening te houden met de jonge fietsers die van en naar school gaan.
9 stemmen
53
Racebaan Veldweg
Wat is de wettelijke snelheidslimiet in de veldweg??? Is dat 50km of 70km of 120km??? Je moet er maar eens met de fiets doorrijden. en waar is er in essen eigenlijk een volwaardig fietspad??? in de veldweg duidelijk niet.
9 stemmen
54
Afrit GB
Gevaarlijke afrit voor kinderen die net uit school komen en daar langs moeten, automobilisten nemen daar vaak voorrang!
9 stemmen
55
Oprijden van de Kalmthoutsesteenweg aan de noordkant van het viaduct..
Aan de zijde met pare nummers hinderen bomen het zicht op het verkeer dat van Essen komt en een verkeersbord hindert het zicht op het verkeer dat vanuit de richting Kalmthout komt.
9 stemmen
56
Leemstraat
Hier wordt veel te snel gereden, + auto's op het voet en fietspad zodat de kinderen van de Potlodenschool, kleuterschool, College moeten slalommen tussen de auto's.
8 stemmen
57
Kruispunt Spijker-Nieuwmoersesteenweg-Ringweg-Kapelstraat
Het grote invalskruispunt N133 en N117. Bijna dagelijks worden fietsers hier gehinderd door automobilisten (die rechts willen afslaan) die geen voorrang geven aan fietsers die rechtdoor willen rijden. In bijna 90% van de gevallen gaat het om Noorderburen die niet weten dat 'verkeer dat rechtdoor wil rijden' voorrang heeft op 'afslaand' verkeer. Laat hier gescheiden lichten plaatsen.
8 stemmen
58
Doorgang Hey-End 2 (speeltuintje) naar Steenovenstraat
Wordt vaak gebruikt door schoolkinderen, is niet duidelijk voor de automobilisten en creëert daarom gevaarlijke situaties! Voorstel: knipperlicht, zebrapad,...?
8 stemmen
59
Parkeren Kammenstraat eerste gedeelte vanaf Stationsstraat
Sinds de nieuwbouw in het eerste gedeelte Kammenstraat (vanaf Stationsstraat) is er meestal nog maar sprake van 1 beschikbare rijstrook. Zeker aan de afslag naar Hondsberg waardoor het overzicht vermindert, met een gevaarlijke situatie voor fietsers.
7 stemmen
60
Postbaan = racebaan
De Postbaan wordt dikwijls gebruikt door mensen die het leuk vinden om tegen hoge snelheid over de te lage drempels te rijden (vooral 4x4 wagens). Ook vrachtwagens rijden hier veel te snel, zelfs aan de kleuterschool waar maar 30 mag gereden worden.
7 stemmen
61
Sluipweg/racebaan Vaartstraat
Velen gebruiken deze straat om zo naar de benzinepomp op Over D'Aa te racen. Zij vergeten dat daar slechts 50km/h is. Heb dit al verscheidene malen gemeld daar de Vaartstraat veel wordt gebruikt door schoolkinderen, doch geen actie mogelijk.
7 stemmen
62
Voorrangsbord Dreveneind
Voorrangsbord niet zichtbaar.
6 stemmen
63
Fietsoversteek Nieuwmoersesteenweg aan Postbaan-Bredestraat
Als je uit de Postbaan of de Bredestraat komt met de fiets en je wil de Nieuwmoersesteenweg oversteken,dan sta je onbeschermd in het midden van de rijweg in twee zones voor de afslag van auto's. Een zeer gevaarlijke situatie voor fietsers!
6 stemmen
64
Ontbreken zebrapad aan Beliestraat
Hoe geraak je veilig met je kinderen en de buggy tot aan het gemeentehuis? Ofwel stap je, komende van het centrum, langs de kant van de Beliestraat, maar ontbreekt er een zebrapad aan de Beliestraat, ofwel stap je langs de kant van het Heuvelplein en geraak je met de buggy niet verder dan het plein.
6 stemmen
65
Oversteken van fietsers naar het voetpad aan parking Kiekenhoeve
Daar de fietsers vanuit richting viaduct komen en de Beukendreef inslaan, rijden zij eerst een stuk over het voetpad omdat de oversteek niet duidelijk is - alleen voor voetgangers.
6 stemmen
66
Kruispunt Kammenstraat-Hemelrijkweg
Auto's moeten half op de Kammenstraat komen om aankomende auto te zien.
5 stemmen
67
Smalle doorgang Hondsberg
Door de smalle doorgang in het eerste deel van de Hondsberg, komende vanuit de Kammenstraat, is het niet mogelijk elkaar te passeren met de auto.
4 stemmen
68
Busverkeer in de Handelsstraat
Bussen rijden via de hemelrijk de nu al zo gevaarlijke wegverspringing op zonder uitzichtmogelijkheid op de Handelsstraat.
2 stemmen