Maatschappelijk welzijn

14 12 2005 - 14:24


Gisteren OCMW-raad, met enkele onvervalste dilemma's. Een asielzoekster wordt illegaal wegens een klaarblijkelijke fout bij de Raad van State : steunen of niet ? Een leefloner verdient een schorsing, maar moeten we dat in het belang van de kinderen niet even uitstellen ? Een zelfstandige zegt een grote som geld te verwachten maar nu geen inkomsten te hebben : wat doen we ? Telkens opnieuw een hele verantwoordelijkheid, vind ik.

Voor raadslid Maria Ansoms (CD&V) was het de laatste raadszitting. Op basis van een partij-afspraak staat ze haar zitje af. Jammer, want Maria durfde voor haar mening uitkomen (al gebeurde dat soms in de wandelgangen). Bovendien werkte ik samen met haar het voorstel rond de participatiecheques uit. Hopelijk blijft ze het politieke leven volgen, en misschien komt ze nog wel eens terug in de OCMW-raad.

Perdu de Vu(e)

11 12 2005 - 19:20


Folder Deze week kreeg ik het archief van Volksunie Essen dat Guy Van den Langenbergh altijd had bijgehouden. Mits een beetje sorteerwerk een heel mooi overzicht van de partijwerking tijdens vooral de jaren 1980 en 1990. Heel wat van de vragen, voorstellen en programmapunten van toen blijven ook met nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in zich erg actueel. Aan de positieve kant betekent dit dat we doorheen de jaren en de politieke stormen een bepaalde lijn zijn blijven aanhouden. Anderzijds houdt het natuurlijk ook in dat er op een aantal vlakken de voorbije decennia weinig vooruitgang is geboekt...

Er zaten natuurlijk ook heel wat verkiezingsaffiches bij, vooral gedrukt bij gelegenheid van het verkiezen en herkiezen van de verschillende parlementen. Ik ben zo politici tegengekomen die we nu terugvinden bij Spirit, N-VA, VLD, Groen!, VLOTT of helemaal nergens meer. De VU in Amsterdam is de Vrije Universiteit, maar heel wat politici in het Vlaanderen van vandaag studeerden ook af bij de VU. Ach, nostalgie. Ook in de politiek mag het soms heel even. En dan terug met twee voeten op de grond.

Übermensch, Untergang

11 12 2005 - 10:55


Birkenau Een weekend met een grote dosis "Tweede Wereldoorlog". Vrijdagavond speelde het Horendonkse amateurgezelschap "Platho" het stuk "Je zult leven" over een joodse jongen die tijdens de oorlog in de Hitlerjugend belandt, en zijn hele leven met die twee uitersten in zich moet leven. Daarnaast kocht ik "Der Untergang" op DVD. Beide verhalen doen me terugdenken aan de reis die ik in 2003 met Rob maakte naar Berlijn en Polen : de omgeving van de (prachtig verieuwde) Reichstag, het joodse museum in Berlijn, de plaatsen van de voormalige ghetto's in Warschau en Krakow en uiteraard Auschwitz en het veel indrukwekkender Birkenau.

Zoveel lessen om nooit te vergeten, zoveel vragen waarop geen antwoord mogelijk is. Maar die je met andere ogen laten kijken naar uiteenlopende zaken als de oorlog in Irak, de politiek in Vlaanderen, de verrechtsing van Israël en de transformatie van Ariël Sharon tot pseudo-vredesduif, de oproep van de Iraanse president Ahmadinejad om Israël van de kaart te vegen, of als dat echt niet kan te verplaatsen naar Duitsland of Oostenrijk. Nie wieder ?

Zuiderburen

9 12 2005 - 9:01


Kalmthout Gisteren naar de OCMW-raad van Kalmthout geweest. Het was de eerste keer dat ik in een andere gemeente een raad ben gaan bijwonen. Hoewel de twee gemeentes niet zo verschillend zijn, lijken de OCMWs niet erg op elkaar. Al verklaren de ernstige problemen tussen de secretaris en de andere betrokkenen bij het OCMW, die al jaren aanslepen, ook wel een aantal zaken. Het dienstenaanbod verschilt sterk. En ook de vergadercultuur. De Kalmthoutse collega's waren erg mak. Zowel inhoudelijk als over enkele opvallende procedure-mankementen zou ik sowieso zijn tussengekomen als ik niet achter maar rond de tafel zou heben gezeten. Anderzijds hebben ze in de heidegemeente minder studiewerk nodig om in te zien dat een lokaal dienstencentrum voor senioren zinvol kan zijn. En ik heb geleerd dat de woonproblematiek er even dringend wordt als bij ons. Reden temeer om toch nog eens aan een gezamenlijk sociaal verhuurkantoor te denken. Tenslotte blijk je woningen ook met Lottogelden te kunnen inrichten. Goed om weten...

De buur van even verderop, Wuustwezel, kwam deze week dan weer in het nieuws met "het eerste strijkatelier in de provincie Antwerpen". Vreemd, want in Essen bestaat zo'n atelier ondertussen al weer een hele tijd !

Zetten OCMWs mensen in de kou ?

8 12 2005 - 18:54


Verschillende politici riepen de voorbije dagen op om, zeker tijdens de winterperiode, de elektriciteit bij niemand af te sluiten. Ook werd voorgesteld om de minimum-stroomvoorziening op te trekken van 6 naar 12 Ampère. De OCMWs verzetten zich daar nu tegen, via de VVSG. Op het eerste gezicht heel vreemd, maar bij nader inzien niet zo onlogisch. Wie problemen heeft met de elektriciteitsfacturen, kan meestal ook andere rekeningen niet betalen. Maar aankloppen bij het OCMW gebeurt vaak pas wanneer er geen elektriciteit uit het stopcontact komt. Om verborgen armoede, waarbij mensen gaan leven op 12 Ampère, te vermijden, is het soms toch beter de stroom dus af te sluiten. Dat gebeurt overigens altijd via een daarvoor opgericht comité (het LAC) waarin ook het OCMW vertegenwoordigd is.

De moraal van het verhaal is dat allerlei goedbedoelde maar van elkaar losstaande maatregelen niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Meer mogelijkheden voor de OCMWs om bijkomende steun te geven en die (zonder al te veel rompslomp) gedeeltelijk terug te krijgen van de federale of Vlaamse overheid zou volgens mij een veel zinvoller denkpiste zijn.

Tory-instinct

7 12 2005 - 11:03


Commons De Tories, de Britse Conservatieven, hebben een nieuwe leider : David Cameron is 39 en komt erg dynamisch over. Hij staat ook wat aan de linkerkant van zijn partij. Al is ook dat nog behoorlijk rechts, en veel Euro-enthousiasme moeten we er niet van verwachten. Tegenover Gordon Brown, die één van de komende jaren Tony Blair zal opvolgen, zou hij wel eens beter kunnen overkomen. Daarmee heeft Labour naast de Lib-Dems op links (al is dat relatief) nu ook op rechts terug een tegenstander die het politieke centrum zou kunnen claimen. Al zou een verstandig Labour, met dank aan het Britse kiesstelsel, de dreiging wel moeten kunnen afhouden.

Echt boeiend wordt het overigens zodra één van beide grote partijen géén absolute meerderheid in het House of Commons zou halen. Dan gaat wellicht ook het kiesstelsel eraan; bovendien zou het wellicht tot een meer pro-Europese regering leiden. Al zou het jammer zijn voor de wekelijkse rechtstreekse confrontatie tussen de eerste minister en de oppositieleider : daarin zit meestal veel meer pit (en toch niveau) dan in weken parlementaire vergaderingen in ons land.

Veuillez-nous en excuser - of zelfs dat niet

6 12 2005 - 22:33


Trein Om de evaluatie van het werkgelegenheidsbeleid te gaan voorstellen moest ik vandaag in Jambes zijn. Dat is het eindpunt van de lijn Essen-Jambes, zodat ik een rechtstreekse trein terug kon nemen. Als (áls) de NMBS al eens uitlegt waar een vertraging vandaan komt, dan is de reden meestal "omdat de trein te laat in het station was aangekomen". Er is vertraging, omdat er vertraging is. Zoiets. Tot mijn verbazing heb ik nu ook geleerd waar die vertraging vandaan komt : helemaal uit Jambes. Daar vertrok de trein met 10 minuten vertraging. In Nijvel nog 5 minuten extra stilstand, zodat er 17 minuten vertraging was tegen dat de trein in Brussel-Zuid stond. Oh ja, geen conducteur te zien en aangezien ik in één van de meest voorhistorische treinstellen die er in Europa rondrijden zat, ook geen omroepinstallatie.

Na Mechelen dook dan toch de conducteur op, om te zeggen dat we niet in Antwerpen-Centraal zouden stoppen maar direct naar Berchem zouden gaan. Dan zou de vertraging dus moeten verminderen, zou je zo denken. Fout, 25 minuten te laat in Essen. Waarom ? Zelfs Joost mag het niet weten. Nog net op tijd in de Oude Pastorij om het kartel N-VA/PLE goed te keuren. De verkiezingen beginnen nu echt; vertraging kunnen we ons niet meer permitteren !

Wie wordt Euromiljonair ?

5 12 2005 - 10:44


Europa Premier Verhofstadt verzet zich tegen een verlaging van de Europese begroting. Tot zover volg ik. De steun aan de nieuwe Lidstaten is sowieso al minnetjes in vergelijking met wat bij vroegere toetredingen werd voorzien. En de Britse korting op de bijdragen aan de EU is inderdaad voorbijgestreefd. Maar ik volg Blair wel als die zegt dat de landbouwbegroting drastisch ingekrompen moet worden. Het EU-landbouwbeleid zit al jaren fundamenteel fout. Er is geen enkele reden om de vrije wereldmarkt niet te laten spelen én daarnaast de landbouwers te vergoeden voor het landschapsbeheer waarin ze een belangrijke rol spelen. Maar de prijssteun leidt alleen maar tot inefficiënte en versterkt de armoede buiten de EU. Maar daarover zwijgt Verhofstadt. Liberaal of verdediger van gevestigde belangen ?

Nu, Tony Blair, nochtans één van mijn politieke "idolen", doet het als EU-voorzitter ook niet erg goed. Er is in het Verenigd Koninkrijk dan ook moeilijk mee te scoren, maar ik had gehoopt dat hij daar boven zou staan. Vreemd dat iedereen nu moet hopen op zijn Oostenrijkse opvolger Schüssel, die enkele jaren geleden nog werd verafschuwd omwille van zijn regering met de wel erg rechtse FPÖ van Haider.

Rechtsza(a)k

4 12 2005 - 10:40


Afval Met Essen in de Zak ? hebben we besloten naar de rechtbank van eerste aanleg te gaan tegen de forfaitaire huisvuilbelasting die het gemeentebestuur nog steeds int. We zijn er namelijk van overtuigd dat die niet alleen onrechtvaardig is, maar ook onwettelijk. We hebben nu een oproep gelanceerd om bij te dragen in de advocatenkosten. Persoonlijk zou ik het wel eens interessant vinden om zonder advocaat te werken en zelf te pleiten, maar ik begrijp natuurlijk dat we met een advocaat meer kans maken. In de wetenschap dat de gemeente Essen nog niet veel fiscale rechtszaken gewonnen heeft...

Cruel and unusual

2 12 2005 - 19:33


Vandaag voerde de V.S. de 1000ste executie uit sinds het Hooggerechtshof in 1977 oordeelde dat de doodstraf geen "cruel and unusual punishment" is. "Unusual" is ze inderdaad niet meer, maar "cruel" blijft het natuurlijk wel. Hoewel steeds meer blijkt dat er een behoorlijk aantal onschuldigen worden gedood, dat zwarten veel meer kans hebben op de doodstraf dan blanken en dat er geen vermindering van de criminaliteit mee samengaat, houden de meeste staten van de V.S. er toch aan vast. Natuurlijk staat de meerderheid van de bevolking erachter, maar soms moet een politicus daar tegen in durven gaan. Het "land of the hope and the home of the free" verdient dat.


Bladen : << Vorige 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Volgende >>

Reageren ? info@tombevers.be

 
t Webwoning
Ingang
Waarom deze site ?
Facebook
Professioneel : LinkedIn
Professioneel : Twitter (EN)
 
Eerder gepost
Essen (algemeen)
Politiek (Essen)
Politiek (algemeen)
Politiek (buitenland)
Buitenland (algemeen)
Sport
Religie
Televisie
Treinergernissen
 
Politieke activiteiten
Mijn politiek CV
Mijn politiek verhaal
Mijn voorstellen
N-VA/PLE Nieuwsflits