Nog geen nieuwe verkaveling in Heikantlaan

De nieuwe verkaveling in de Heikantlaan, tegenover de Epicealaan, komt er voorlopig niet. De gemeenteraad stelde de beslissing over het wegtracé uit.

>>>meer...


Plan de boom in ?

 Onvoldoende draagvlak

Het uitstel kwam er nadat uit alle hoeken van de gemeenteraad vragen en bedenkingen kwamen, en het draagvlak voor de plannen onvoldoende groot bleek.

>>>meer...


Behouden vaart...

 Heraanleg Vaartstraat moet opnieuw

De Vaartstraat werd enige tijd geleden opnieuw aangelegd, maar de goten werden alweer open gereden en de grasdals zijn stuk en verzakt. Kevin Ooye (N-VA/PLE) en Dirk Smout (N-VA/PLE) vroegen daarom om de werken over te doen.

>>>meer...


Tot stof en as...

 Krijgt Essen een volwaardige
archivaris ?

Heel wat Essense verenigingen hebben een rijk archief, maar het is vaak niet zo duidelijk waar het kan worden bijgehouden. Ook de archieven van het gemeentebestuur zelf verdienen meer aandacht, en Guy Van den Broek (N-VA/PLE) en Thomas Dekkers (N-VA/PLE) stelden daarom voor om te investeren in een archivaris.

>>>meer...


BTW telt mee

 Rekeningen goedgekeurd

De gemeenteraad keurde een hele reeks rekeningen voor het jaar 2016 goed : van de kerkfabrieken, het Autonoom Gemeentebedrijf en tenslotte die van de gemeente zelf.

>>>meer...


 Sporttarieven vereenvoudigd

Sportploegen die in de Heuvelhal of Hemelrijkhal willen sporten, kregen vaak te maken met ondoorzichtige en ingewikkelde tarifering. Daaraan zou een einde moeten komen.

>>>meer...


 Gewest- of gemeentewegen ?

Het Vlaams Gewest beheert een aantal wegen op Essens grondgebied, maar is niet altijd bereid om er veel in te investeren. Al achterhaalde Arno Aerden (sp.a) dat ook het gemeentebestuur zelf niet altijd vrijuit gaat.

>>>meer...

 

 

N-VA/PLE verenigt de Essense N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)
en de lokale partij PLE (Project Leefbaar Essen). Samen werken we elke dag opnieuw aan een beter Essen in een vrij Vlaanderen !


Hoe denkt u erover ?

Wat vindt u van de mogelijke nieuwe verkaveling in de Heikantlaan ?

 

Moeial 2015

 


De Essense G-sport in beeld : het filmpje van de Moeialuitreiking :