Goede voornemens

 Nog veel te doen in 2018

2018 is het laatste jaar van de gemeentelijke bestuursperiode, en dus ook het laatste jaar waarin de projecten uit het meerjarenplan van het CD&V/sp.a-bestuur kunnen worden afgewerkt. Uit de bespreking bleek dat er nog heel wat moet gebeuren.

>>>meer...


Overbelast

 Te weinig, te laat en te duur

Tom Bevers (N-VA/PLE) verwoordde de kritiek van de oppositie op het budget : te veel van de prioriteiten werden niet uitgevoerd, terwijl de Essenaar er wel vooraf voor betaald had, via een belastingverhoging.

>>>meer...


Gebrek aan informatie

 Verkeer en ruimtelijke ordening grootste pijnpunt

Vanop de banken van CD&V en sp.a werd het budget verdedigd, al vonden ook zij dat het hier en daar wat meer mocht zijn.

>>>meer...


STOP-principe

 Hoek krijgt eindelijk camera

In het budget voor 2018 worden ook middelen voorzien om een camera te kopen die roodrijders in Hoek zal flitsen. Daarmee komt een lange lijdensweg hopelijk ten einde.

>>>meer...


 Douaneloods : eerst restauratie, dan invulling

Voor de restauratie van de douaneloods in Hemelrijk wordt eerstdaags de aannemer aangesteld. Ook voor de latere invulling ervan werden voorstellen binnengebracht, maar die zullen nog heel wat besprekingen vergen.

>>>meer...


GAS-ton ?

 GAS-boetes op afroep ?

Elk besluit van de burgemeester afdwingbaar maken met een GAS-boete ? Dat ging te ver voor de gemeenteraad, en het voorstel werd voorlopig afgevoerd.

>>>meer...


IKAniet !

 Energiesector herstructureert (niet)

De Vlaamse energiesector en de wereld van de intercommunales (intergemeentelijke verenigingen) zijn volop in beweging. Daardoor moet elke gemeenteraad in Vlaanderen af en toe een beslissing nemen over operaties die het gemeentelijk petje ver te boven gaan.

>>>meer...


Busje komt zo... in Kalmthout !

 Bus naar Klina ? Niet vanuit Essen !

Onlangs pakten Kalmthout, Wuustwezel, Brasschaat en Brecht uit met een eigen plan voor een buurtbus, die onder meer de verbinding met Klina en Berkenbeek zou voorzien. Maar Essen doet niet mee.

>>>meer...


Wie Aa zegt kan geen B meer zeggen...

 Over d'Aa-werken blijven vragen oproepen

De werken aan Over d'Aa lopen niet van een leien dakje, en dat krijgt zijn weerslag in de gemeenteraad.

>>>meer...


Fiets- of sleepad ?

 Sneeuw ruimen : ook op de fietspaden !

Ook Essen verdween in de voorbije weken voor enkele dagen onder een pak sneeuw. Die werd geruimd, maar dat er eerst parkeervakken en pas later fietspaden werden schoongemaakt, schoot bij Kevin Ooye (N-VA/PLE) in het verkeerde keelgat.

>>>meer...

 

 

N-VA/PLE verenigt de Essense N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)
en de lokale partij PLE (Project Leefbaar Essen). Samen werken we elke dag opnieuw aan een beter Essen in een vrij Vlaanderen !


Hoe denkt u erover ?

Essen doet niet mee aan de `buurtbus` in de buurgemeenten, die onder meer langs Klina en Berkenbeek komt.
 

Moeial 2015

 


De Essense G-sport in beeld : het filmpje van de Moeialuitreiking :