Lijn12
 
Lijn12
 
 
 

Voor meer en betere treinen op Lijn 12 !

17/3/2013 : We hebben onze nieuwe bevraging afgesloten en verwerken nu de resultaten.

Binnenkort hoort u er meer over !

27/2/2013 : Onze nieuwe bevraging is van start gegaan.

27/1/2013 : We zijn terug in actie geschoten en werken aan een nieuwe bevraging.

De voorbije maanden hebben we om verschillende redenen wat op een laag pitje gedraaid. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen ! In de loop van de komende dagen komt een nieuwe bevraging over de toestand op Lijn 12 online.

14/2/2012 : Herstelling liften Antwerpen centraal

De liften aan de achterzijde van Antwerpen Centraal waren maandenlang buiten gebruik. Tanguy Veys stelde hierover een vraag aan minister Magnette in de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven op 14 februari. Dezelfde avond waren de liften hersteld. Vraag is wat dan ervoor de herstelling 'tegen hield'...

29/1/2012 : Nachttreinen

Kasper Vanpoucke (Animo) bezorgde ons meer informatie over hun nachttreinenactie : het antwoord van minister Vanackere op de oorspronkelijke vraag, de opvolgingsmail van Animo en het antwoord van minister Vervotte daarop. Ze houden ons verder op de hoogte !

24/11/2011 : Geen trekkrachtproblemen meer vanaf half december?

Op vraag van Jef Van den Bergh liet Inge Vervotte op 22 november weten dat vanaf half december de IC's op lijn 12 getrokken zullen worden door de nieuwe T18-locomotieven. Volgens haar hebben zij zo goed als geen kinderziekten en zou het woord 'tractieproblemen' moeten verdwijnen uit de vertragingsboodschappen ivm lijn 12. Ook de problemen met de hellingen van de tunnel onder Antwerpen zouden daarmee de wereld uit moeten zijn. Hopelijk zijn er hierdoor minder ernstige vertragingen zodat het wegvallen van de P van 16u20 niet voor dramatische problemen gaat zorgen de volgende jaren.

21/10/2011 : Lijn 12 op ATV

Lijn 12 in het programma Conclusies op ATV.

16/10/2011 : Antwoord NMBS

De brief die Sabin ´s Heeren stuurde naar Kapellen en die naar Essen.

15/9/2011 : Persbericht NMBS - Na interventie van verschillende politici

Bediening lijn 12 (Antwerpen – Essen)

Naar aanleiding van enkele tegenstrijdige berichten in de media wenst NMBS duidelijkheid te geven over de bediening van de lijn Antwerpen – Essen op lijn 12 vanaf 12 december 2011. Hierna meer informatie:
Door infrastructuurwerken door Infrabel aan de Albertkanaalbruggen kan het Ringspoor nog slechts zeer beperkt bediend worden en dit voornamelijk ten behoeve van het goederenvervoer. Dit betekent een vermindering van de beschikbare spoorcapaciteit. Hierdoor komen heel wat treinen op dezelfde sporen in Antwerpen-Centraal aan (niveau -2). Er is dan echter onvoldoende capaciteit voor alle treinen die deze spoortunnel dienen te gebruiken. Hierdoor is NMBS genoodzaakt om het aanbod voor lijn 12 aan te passen.

Zo zal de P-trein 8251 Antwerpen – Essen (16u20 van Antwerpen-Centraal naar Essen 16u57) met de huidige treindienst uit het aanbod wegvallen vanaf 12 december 2011. Reizigers kunnen gebruik maken van de L-trein die om 16u40 in Antwerpen-Centraal vertrekt met aankomst in Essen om 17u16. Ook kunnen de IC-treinen gelden als mogelijk alternatief.

De P-trein 8253 (Antwerpen-Centraal – Essen) zal blijven rijden en dit via het ringspoor, maar onder een ‘licht’ aangepaste dienstregeling: vertrek Antwerpen-Centraal om 17u16 in plaats van 17u15.

NMBS wenst te benadrukken dat deze nieuwe dienstregelingen zoals gebruikelijk nog via verschillende communicatiemiddelen zullen worden gecommuniceerd naar alle betrokken reizigers.

15/9/2011 : Ook Burgemeester Gaston Van Tichelt neemt contact op met NMBS

BURGEMEESTER GASTON VAN TICHELT IN OVERLEG MET DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE NMBS

Naar aanleiding van de terechte commotie rond de plannen van de NMBS om de dienstregeling voor de treinreizigers fel terug te schroeven, trok de Essense burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) naar Brussel om in overleg te treden met de heer Sabin S’heeren, directeur-generaal van NMBS-Mobility. Dit overleg vond plaats op donderdag 15 september om 16.00u.

Gaston Van Tichelt:
“Het was de bedoeling om het grote belang van een goede spoorverbinding vanuit Essen nog eens te benadrukken. Het werd in elk geval een constructief gesprek.”

De directeur-generaal bevestigde dat wat CD&V-volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh gisteren reeds uit de brand kon slepen: de IR-treinen zullen gewoon blijven rijden zoals vandaag, alsook de P-trein van 17.17u. De P-trein van 16.20 zou wel (tijdelijk) worden afgeschaft. Een hele verbetering t.o.v. de oorspronkelijke plannen, maar toch nog een achteruitgang. Dit alles heeft te maken met de verminderde capaciteit ingevolge werken aan de spoorbrug over het Albertkanaal.

Gaston Van Tichelt vroeg om grondig te onderzoeken of de P-trein van 16.20u. zou kunnen rijden tussen Luchtbal en Essen, en de IC-trein te laten stoppen op Luchtbal. Zo zouden toch nog heel wat (vooral) scholieren geholpen kunnen worden. De directeur-generaal beloofde dit idee van het Actiecomité Lijn 12 verder te onderzoeken.

Gaston Van Tichelt:
“Mijnheer S’heeren beloofde dat deze aanpassing slechts tijdelijk zou zijn, en onderkende het belang van Essen voor het spoorvervoer. Tegen einde 2012/begin 2013 wil hij een geheel nieuwe dienstregeling uitwerken. Hij beloofde dat wij daarbij betrokken zouden worden. Het toekomstige voorstadsnet moet wat hem betreft zeker tot in Essen doorgetrokken worden.

Het blijft een harde strijd om de NMBS ervan te overtuigen om verder te investeren in de Lijn 12. Ik dank het Actiecomité Lijn 12 en volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh en ons Essens boegbeeld Ludwig Caluwé voor hun alert optreden.”14/9/2011 : Burgemeester Dirk Van Mechelen neemt contact op met NMBS

Ik heb gisteren en vandaag rechtstreekse contacten gehad met CEO Marc Descheemaeker. Hieruit bleek dat de eerste informatie niet bevestigd was door de NMBS, maar circuleerde wel als één van de mogelijke nieuwe “schema’s”.Ik heb gisteren en vandaag rechtstreekse contacten gehad met CEO Marc Descheemaeker. Hieruit bleek dat de eerste informatie niet bevestigd was door de NMBS, maar circuleerde wel als één van de mogelijke nieuwe “schema’s”.

Inmiddels hebben we, gelukkig voor de reizigers voor Lijn 12, toch een andere beslissing bekomen en inmiddels vernomen van de CEO van de NMBS.

De 2 IC-treinen blijven onverkort op het huidig rijpad en volgens het huidig schema rijden. Tevens blijft de P-trein (8253) van 17.15u behouden. Het vertrek wordt voorzien om 17.16u.

Het slechte nieuws: de P-trein (8251) rond 16.15u wordt inderdaad (tijdelijk) afgeschaft. Als alternatief wordt verwezen naar de IC – trein en de L-trein om 16.40u.

Ik denk dat op deze wijze een aanvaardbare regeling werd uitgewerkt voor de duur van de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande capaciteitsproblemen.13/9/2011 : Reactie NMBS op ons persbericht over de afschaffing van de IC

De NMBS
reageert op ons persbericht : het is de schuld van Infrabel, dat infrastructuurwerken gaat uitvoeren. Daar hebben we heel weinig boodschap aan : vorige infrastructuurwerken (de tunnel) gingen ook verbetering brengen voor onze lijn, maar daar hebben we niet veel van gezien. Veelbetekenend is ook de vermelding dat er voorrang wordt gegeven aan het goederenvervoer ! De NMBS laat wel een kleine opening. Hoop doet leven, maar als de afschaffing van de IC niet snel ingetrokken wordt laten we het natuurlijk niet bij een persbericht !

13/9/2011 : Volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh reageert op facebook!

Afschaffing spitstreinen (P-treinen) en degradatie IR-trein tot stoptrein onaanvaardbaar!

Naar verluidt zou de NMBS plannen hebben om de IC-trein van Antwerpen naar Essen tijdens de avondspits twee keer te vervangen door een L-trein, en dat reeds vanaf december. De P-trein die nu het spitsvervoer verzorgt, zou worden afgeschaft.
Als dit bericht waar is, betekent dat een onaanvaardbare achteruitgang van de dienstverlening door de NMBS op Lijn 12. En dit terwijl eerder een extra trein in het vooruitzicht werd gesteld vanaf het moment dat de Beneluxtrein zou verdwijnen. Dat een extra trein moeilijk ligt gezien de financiële situatie van de NMBS is één ding, maar een vermindering van het huidige aanbod is, na de aangekondigde sluiting van het station van Kalmthout, alweer een slag in het gezicht van alle treinreizigers in onze regio. Ik er alles aan doen opdat op z’n minst de huidige treinen blijven rijden.

13/9/2011 : NMBS schrapt IC-trein Antwerpen-Essen

Persbericht : NMBS schrapt IC-trein Antwerpen-Essen

De NMBS is van plan om vanaf december de IC-trein van Antwerpen naar Essen tijdens de avondspits twee keer te vervangen door een L-trein. De P-trein die nu het spitsvervoer verzorgt, wordt afgeschaft. Het Actiecomité Lijn 12 dat de belangen van de reizigers op de lijn Roosendaal-Essen-Antwerpen verdedigt reageert verbijsterd.

Hoewel de NMBS hierover niet communiceert, vernam Actiecomité Lijn 12 dat de spoorwegmaatschappij rond 16u15 en 17u15 in Antwerpen-Centraal niet langer een IC-trein en een P-trein naar Essen zal laten rijden, maar de twee Piekuurtreinen gewoon schrapt. De "IC-trein" –al is van "Intercity" maar weinig sprake– zal dan alle stations op de lijn aandoen om zo langzaam naar Essen te tuffen.


Verdubbeling reistijd

Actiecomité Lijn 12 is hierover niet te spreken : de dienstverlening van de NMBS gaat alweer fors achteruit. Bovendien vraagt het comité zich af waar de nu reeds volle treinstellen de extra capaciteit vandaan zullen halen : er wordt nu al met twee dubbeldekrijtuigen gereden, zodat meer plaats voorzien technisch onmogelijk lijkt.

Het Actiecomité eist dat de P-treinen behouden blijven en de IC-treinen een volwaardige snelle verbinding voorzien. Het comité wijst daarbij op de absurde verhoging van de reistijd. Tot in 1998 duurde een ritje van Antwerpen-Centraal naar Essen 21 minuten. Daarna investeerde de NMBS in de ondertunneling van Antwerpen, zogenaamd om voor snellere verbindingen te zorgen. Desondanks zou de reistijd op hetzelfde traject nu oplopen tot 42 minuten. De reizigers vanuit Brussel-Zuid zullen dan exact anderhalf uur onderweg zijn naar Essen. Als ze in hetzelfde station de trein nemen naar Parijs, zijn ze 10 minuten sneller ter plaatse.

Minder in plaats van meer

In het voorjaar vroeg het Actiecomité, gesteund door de Lijn 12-reizigers, nog om een extra reizigerstrein, zodra de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam verdwijnt. Op die manier blijft het Nederlandse Roosendaal verbonden met Antwerpen, terwijl ook Essen, Kalmthout en Kapellen een verbinding met Nederland krijgen. De NMBS blijkt echter voluit te kiezen voor meer goederenvervoer op Lijn 12, in plaats van meer reizigers.

Ondertussen blijft Lijn 12 ook nog steeds geplaagd door allerlei euvel. Vooral technische problemen met het materiaal zorgen ervoor dat het verkeer op de lijn regelmatig in de war loopt. Alle reizigers op de lijn weten ondertussen dat de tractiekracht van de locomotief wekelijkse enkele keren tekort schiet om door de tunnel te kunnen rijden, alleen bij de NMBS blijkt dat nog niet te zijn doorgedrongen.

9/5/2011 : Persbericht : Reizigers lijn 12 willen een extra trein

We hebben de resultaten van onze reizigersbevraging bekendgemaakt : we verstuurden een persbericht met de volledige resultaten van de bevraging erbij. Daarnaast hebben we een brief naar de provinciebesturen van Antwerpen en Noord-Brabant gestuurd met de vraag om de dialoog over de toekomst van onze lijn op gang te houden.

29/3/2011 : Tussenkomsten ivm Fyra en Beneluxtrein

Steven Vandeput en Tanguy Veys stelden vragen aan minister Inge Vervotte over de Fyra en de Beneluxtrein in de commussie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven van vandaag. Steven Vandeput maakte bedenkingen over de reservatieplicht bij Fyra (snelle verbinding Brussel - Amsterdam) en de hogere kosten en het verlies van binnenlandse capaciteit bij het wegvallen van de Benelux. Tanguy Veys stelde dezelfde vragen maar legde vooral de focus op het wegvallen van een snelle verbinding tussen Roosendaal en Antwerpen en de gevolgen daarvan.

Minister Vervotte stelt dat ze probeert zo goed als mogelijk te antwoorden, vermits het gaat over 'toekomstig beleid'. Volgens haar werd het capaciteitverlies dat veroorzaakt zal worden door het wegvallen van de Benelux al preventief gecompenceert door het inleggen van een extra trein tussen Antwerpen en Brussel in 2009. De lijn tussen Roosendaal en Antwerpen is enkel nog een lokale lijn en wordt volgens de norm bediend. Fyra moet commercieel rendabel worden. Het is niet de bedoeling om aan de reizigers een onaantrekkelijke maar goedkopere verbinding via een alternatieve route aan te bieden. Als je op Fyra tijdig reserveert kan je goedkope tarieven bekomen. Het vraagt enkel een aanpassing van gewoonten. Onderzoek wijst uit dat internationaal cliënteel reservatieplicht verkiest omdat ze dan zeker zijn van hun zitplaats. Voor het binnenlands meegebruik zal geen reservatieplicht gelden. Minister Vervotte stelt verder nog dat er onvoldoende potentiëel is om de Benelux naast de Fyra te blijven laten bestaan.

Actiecomité lijn 12 blijft pleiten voor een alternatieve snelle grensoverschrijdende verbinding die over onze lijn gaat. Maar dan wel eentje die ook een paar belangrijke grote haltes aandoet in België bijv. Essen, Heide, Kapellen.

23/3/2011 : Rover houdt een petitie voor het behoud van de Beneluxtrein.

Ondertekenen kan op www.reizigersprotest.nl. Voor Actiecomité Lijn 12 mogen er dan wel een paar haltes bij in belangrijke stations op het traject Essen - Antwerpen.

21/3/2011 : Het Actiecomité organiseerde een informatie- en discussievergadering over Lijn 12 voor de lokale besturen en politici.

Een verslag en de presentaties die op de vergadering werden gebruikt, vindt u hier.

16/3/2011 : Problemen met de P-trein van 7 uur in Essen!

De P-trein 7200 Essen - Brussel Luxenburg rijdt al enkele dagen niet. Gevolg is dat de IC-trein overvol is en moet boemelen tot Antwerpen. 8 minuten vertraging is het resultaat. Dat de P-trein niet rijdt komt door de brand aan het seinhuis in Etterbeek. De tegentrein van 's avonds de ir 3318 Brussel-Zuid van 18.05 uur met aankomst in Antwerpen -Centraal 18.54 uur rijdt wel. Er moet toch een mogelijkheid zijn om aan de P trein een andere bestemming te geven. Dit stel staat de ganse dag op het Klein Eiland in Vorst.

13/2/2011 : Antwoord NMBS Oost en Dam

We hebben van de NMBS een antwoord gekregen op onze brief over de stopplaatsen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Dam. Daarin wordt bevestigd dat de werken aan de bruggen eind december zullen aanvatten en twee jaar zullen duren. De L-treinen gaan dan door de tunnel. Alleen de P-treinen blijven wellicht hun halte in Dam en Oost behouden.

Dat de NMBS onze enquête uit 2009 aanhaalt als "argument" is wel heel bizar : onze reizigers hebben nooit gesteld dat Dam en Oost niet belangrijk zijn, wel dat een bétere bediening dan vandaag niet bovenaan op onze verlanglijst staat. En als de NMBS onze enquête zo belangrijk vindt, waarom gebeurt er dan niets aan de zaken die duidelijk wél bovenaan stonden ?

3/2/2011 : Stopplaatsen Oost en Dam

Navraag door de TreinTramBus leerde dat de werkzaamheden aan de bruggen in Antwerpen zijn uitgesteld tot december. Op korte termijn zijn er dus geen veranderingen in de dienstregeling op lijn 12 te verwachten.

25/1/2011 : TreinTramBus vraagt dringend actieplan tegen vertragingen

Reizigersvereniging TreinTramBus vraagt in een reactie op de net gepubliceerde stiptheidscijfers om een snel actieplan voor stiptere treinen, waarin de klant centraal staat. De organisatie kijkt daarom uit naar de aangekondigde maatregelen op korte termijn van de NMBS.

Geen schijnmaatregelen Volgens TreinTramBus blijven de structurele vertragingen zichtbaar toenemen, onder meer door de materieelproblemen. De reizigersvereniging vraagt om een actieplan voor een verbetering van de stiptheid. "We hopen dan wel dat het niet om schijnmaatregelen gaat die wel de statistieken van de stiptheid kunnen verbeteren, maar voor de reiziger geen soelaas brengen", aldus woordvoerder Jan Vanseveren.

Volgens TreinTramBus zou het dan gaan om officiële reistijden die op tal van lijnen steeds langer worden. "Ook minder wachten op aansluiting heeft voor veel klanten een averechts effect: zij moeten vaak tot een uur wachten op de volgende trein", luidt het.

De reizigersvereniging verwelkomt wel het initiatief van Infrabel om meer verfijnde gegevens te verzamelen. Het gaat dan over de stiptheid op een aantal lijnen in de spits en over de afgeschafte treinen. (belga/eb)

11/1/2011 : De Tijd: Trein was nooit zo vaak te laat

Minder dan 87 procent van de treinen kwam vorig jaar met een vertraging van minder dan zes minuten in het eindstation aan. Een absoluut dieptepunt, zo blijkt uit documenten van de infrastructuurbeheerder Infrabel.
Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad.

In 2009 hadden de Belgische spoorwegen een stiptheidscijfer van 88,9 procent, even laag als het rampjaar 1998, maar vorig jaar dook de stiptheid van onze treinen daar een flink stuk onder.

Tijdens de eerste 11 maanden van het jaar kwam slechts 86,5 procent van de treinen met een vertraging van minder dan zes minuten in het eindstation aan. Dat laatste is nog altijd de internationale norm om de stiptheid te bekijken.

Defect treinmateriaal blijft nog altijd een van de voornaamste oorzaken van de vertragingen. Zowat een derde van de vertragingen is daaraan te wijten.

Pas eind 2013 verwacht NMBS-baas Marc Descheemaecker verbetering. Dan moet het treinnetwerk hertekend zijn.

11/1/2011 : Bruggen over Albertkanaal worden verhoogd. We proberen er achter te komen wat de gevolgen zullen zijn voor het treinverkeer op lijn12!

Na de Noorderlaanbruggen die al werden vernieuwd in Antwerpen is het nu de beurt aan de spoorbruggen die het Albertkanaal kruisen tussen de wijken Dam en Luchtbal. In de tweede helft van 2011 zullen de bruggen worden vernieuwd om de doorvaarthoogte voor de scheepvaart te vergroten. Dat meldt de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). De werken kunnen in augustus starten en zullen zowat drie jaar duren.

De aanbestedingsprocedure voor het project "Spoorbruggen" - gelegen naast de nieuwe spoorbrug voor de hogesnelheidslijn - is gestart. Tegelijk worden de aanloophellingen aangepast en lokale vernauwingen aan het kanaal weggewerkt om voor een betere doorstroming van het scheepvaartverkeer te zorgen.
De vernieuwing van de bruggen over het Albertkanaal kadert in het Masterplan 2020. De werken moeten het mogelijk maken met een schip, waarop de containers vier lagen hoog staan gestapeld, onder de bruggen door te varen. Dat moet de binnenvaart ten goede komen. De nieuwe spoorbruggen worden boogbruggen zoals de vernieuwde hsl-brug.
De bestaande bruggen van de spoorlijnen 12 en 27A over het Albertkanaal moeten meer dan 2 meter worden verhoogd. Omdat ook de aanloophellingen moeten worden aangepast, zijn eveneens werken nodig aan de vlakbij gelegen spoorbrug over de Merksemsestraat in Antwerpen. Daarnaast zijn er werken aan onder meer de sporen, de bovenleidingen en de seininrichting, en worden meteen ook de bestaande vernauwingen onder de bruggen weggewerkt en nieuwe kademuren opgetrokken.

16/12/2010 : Klachten over de dienstregeling doorgeven!!!!

Met klachten over de dienstregeling kan je altijd terecht op dienstregeling@treintrambus.be. De bond voor trein, tram en busgebruikers neemt al die gegevens mee in zijn besprekingen met de nmbs. Maar vergeet ze zeker ook niet hier op de site te posten!!!!

9/12/2010 : Namiddagsluiting station Kapellen: Harold Van Der Kraan en Helmut Jaspers reageren (sp.a)


Aan de NMBS Reizigersdirectie

Kopie aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Overheidsbedrijven
Kopie aan de heer Dirk Van Mechelen, burgemeester van Kapellen en Vlaams parlementslid
Kopie aan actiecomité Lijn 12

Geachte,

Met verbazing hebben we vernomen dat de NMBS beslist heeft om de openingsuren van het station Kapellen tijdens weekdagen te beperken tot 13u30, daar waar dit momenteel nog tot 20u35 is.

Wij betreuren ten zeerste deze maatregel, die we erg onlogisch én ongepast vinden. Niet alleen gaan deze beperkte openingsuren ten kosten van tewerkstelling, bovendien treffen ze de reizigers in volle winterperiode. Verre van ideaal voor oudere mensen of mensen die met hun kleine kinderen in het stationsgebouw de warmte opzoeken, in afwachting van hun trein.
Onnodig te zeggen dat de toegankelijkheid van dit gebouw ook erg belangrijk is voor reizigers die op zoek zijn naar informatie en bijvoorbeeld hun abonnement willen vernieuwen. Tijdens de ochtendspits is dit omwille van de drukte niet vanzelfsprekend.
Komt daar nog bij dat de recente renovatie van het stationsgebouw en de installatie van een realtime-informatiebord volkomen hun doel missen, wanneer het stationsgebouw het grootste deel van de dag ontoegankelijk is.

Hoe verklaart u overigens deze sluiting, wanneer wij vernemen dat de verkoop van tickets, ook overdag, de laatste jaren is toegenomen?

Wij zouden u willen vragen om uw standpunt te herbekijken. In het belang van de tewerkstelling van uw personeel én van de reizigers die uiteindelijk uw belangrijkste doelgroep vormen.

In afwachting van uw antwoord tekenen wij,

Met vriendelijke groeten,

Harold VAN DER KRAAN Voorzitter sp.a-fractie

Helmut JASPERS Provincieraadslid/gemeenteraadslid

29/11/2010 : Defecte treinen zorgen voor chaos op Lijn 12 (Essen - Antwerpen - Brussel - Charleroi)

Het Actiecomité Lijn 12 stelt vast dat de IC-trein Essen-Antwerpen-Brussel-Charleroi de voorbije weken wordt geteisterd door technische problemen. Zo goed als elke dag lopen één of meer treinen tijdens de spitsuren vertraging, of ze worden afgeschaft. De oorzaak ligt telkens opnieuw bij moeilijkheden met het materieel. Het comité eist een snelle aanpak.

Sinds enkele jaren worden op Lijn 12 voor de IC-verbinding met Antwerpen en Brussel moderne en comfortabele dubbeldekkers ingezet. Een grote vooruitgang tegenover de aftandse stellen die er voordien reden. De reizigers waren daar vanzelfsprekend erg blij mee. Maar van bij het begin bleken de nieuwe treinen veel last te hebben van technische problemen. Die werden steeds frequenter, en stuurden de voorbije weken het treinverkeer grondig in de war.

De locomotief van de treinen valt vaak stil, en blijkt dan niet steeds opnieuw op gang te geraken. Vaak merken de reizigers dat ook na meerdere pogingen de trein niet start. Tractieproblemen zorgen ervoor dat de trein de tunnel onder Antwerpen-Centraal niet meer uitgeraakt en dat ook op de rest van het traject de normale snelheid niet wordt gehaald. Soms maakt de treinbestuurder alvast preventief een omweg via Antwerpen-Berchem. Daar komen problemen met de deuren bij, en allerlei andere technische moeilijkheden.

Ook informatie kan veel beter

De reizigers, maar ook het personeel, kunnen vaak niet anders dan berusten in hun lot. Vertraagde treinen verstoren bovendien andere. Afgeschafte treinen zorgen ervoor dat alternatieven overvol zitten, zoals de reizigers van de L-trein Antwerpen-Roosendaal de voorbije weken mochten ondervinden. Daarbij komt nog dat de communicatie een zwak punt blijft bij de spoorwegmaatschappij. Vaak wordt onjuiste of onvolledige informatie gegeven. Afschaffingen worden regelmatig zo laat aangekondigd dat een mogelijke alternatieve verbinding er ook niet meer inzit. De treinbegeleiders weten meestal ook niet veel meer, en gestrande reizigers kunnen nergens terecht voor informatie.

Vanzelfsprekend heeft het reizigersverkeer niet alleen onder de mankementen van het materieel te lijden. Ook organisatorische moeilijkheden zoals afwezigheid van de machinist wordt door de NMBS vaak als reden voor vertragingen aangehaald. Daarnaast waren er uiteraard de talrijke syndicale acties van de voorbije weken. Toch eist het Actiecomité in de eerste plaats dat de NMBS onmiddellijk structurele maatregelen neemt om de technische problemen te verhelpen. Het comité is er immers van overtuigd dat daarmee het verkeer op Lijn 12 al heel wat vlotter zou kunnen verlopen.

25/10/2010 : L-treinen stoppen van af april/juni niet meer in Oost en Dam!

Vanaf april (of juni) stoppen de L-treinen niet meer in Oost en Dam, de P-treinen nog wel.

24/10/2010 : Bordet opnieuw bediend!

Toch ook nog goed nieuws: vanaf de nieuwe dienstuurregeling zal de piekuurtrein met vertrek 8.22 uur te Kapellen extra stoppen in station Bordet (op lijn Vilvoorde - Etterbeek, aan NATO) m.a.w een rechtstreekse verbinding en bovendien enkele minuten sneller. Met dank aan de NMBS.

7/10/2010 : Minister Inge Vervotte reageert op persberichten met betrekking tot komende verhoging spoortarieven

In de pers wordt vandaag melding gemaakt van voor 1 februari 2011 geplande prijsverhogingen voor de spoorreizigers. Met verbazing stelt minister Inge Vervotte vast dat deze persberichten vooraf gaan aan de bespreking van deze aangelegenheid op de Raad van Bestuur. Zij wijst erop dat het door haar in 2008 afgesloten beheerscontract beperkingen oplegt aan de prijsverhogingen. Daarbij speelt enerzijds de inflatie, en anderzijds de prestaties van NMBS inzake stiptheid een rol. Ten gevolge van de slechte stiptheidscijfers in het afgelopen jaar, mogen de prijzen voor de treinkaarten slechts met maximaal 1 % toenemen, wat minder is dan de inflatie van 2 %. Dit betekent een inkomstenderving voor NMBS van meer dan 2 miljoen Euro. Voor de andere producten is de maximale gemiddelde prijsverhoging 2 % De bepalingen van het lopende beheerscontract zijn strenger dan wat voorzien was in het daaraan voorafgaande beheerscontract. Bij toepassing van de bepalingen uit het vorige beheerscontract zouden de prijzen voor alle producten gemiddeld met meer dan 2 % hebben mogen stijgen. De bepalingen van het beheerscontract beperken de prijsverhogingen, en kunnen dus niet geïnterpreteerd worden als een verplichting om de toegelaten marges integraal uit te putten. Minister Inge Vervotte vraagt de Raad van Bestuur van NMBS om te overwegen niet de maximale prijsverhoging toe te passen, en dit als compensatie voor de vertragingen en hinder waarmee de reizigers het afgelopen jaar regelmatig werden geconfronteerd. Gezien de financiële toestand van de NMBS, spreekt voor zich dat de inkomstenderving die zou voortvloeien uit een beperktere prijsverhoging, intern moet gecompenseerd worden. Hoe dan ook acht de minister de voorgestelde prijsverhoging voor het seniorenticket en voor de Campuskaart fors overdreven. Ten slotte betreurt ze de vroegtijdige communicatie van de voorstellen van het Directiecomité die circuleren, en vraagt het nodige te doen om in de toekomst de nodige discretie te bewaren over voorstellen van de directie aan de Raad van Bestuur.

27/8/2010 : Geen 7 euro toeslag voor tickets naar Roosendaal!

NMBS zou geen toeslag vragen voor aan het loket gekochte tickets naar het eerste station net over de grens. Verplaatsingen naar Roosendaal kosten je dus niets meer van vroeger.

18/5/2010 : We willen een vervanger voor de Beneluxtrein !

Eind december verdwijnt de Beneluxtrein (Brussel-Amsterdam). We willen een vervanger voor deze trein ! We komen op voor een IC-verbinding Brussel-Den Haag met haltes op Lijn 12, bovenop het huidige treinaanbod. Naar aanleiding van de verkiezingen sturen we hierover een brief naar enkele kandidaten voor de verkiezingen van 9 juni (Nederland) en 13 juni (België). Daar voegen we ook een dossier met toelichting bij. De reacties plaatsen we natuurlijk hier !

15/2/2010 : Het Actiecomité Lijn 12 betuigt zijn medeleven met de slachtoffers van de treinramp in Buizingen.

28/1/2010 : NMBS stuurt antwoord aan minister Vervotte over op onze enquête

Minister Vervotte heeft een antwoord van de NMBS gekregen naar aanleiding van onze enquête. Ze heeft het aan ons bezorgd, waarvoor dank.

1/1/2010 : Onze beste wensen voor een probleemloos treinjaar !

1/1/2010 :

13/11/2009 : Ook Het Nieuwsblad publiceert onze resultaten.

10/11/2009 :
Het Laaste Nieuws publiceert de resultaten van onze bevraging.

8/11/2009 :
De resultaten van onze bevraging zijn bekend.

381 personen antwoordden op onze bevraging (de ingebouwde controles lieten toe om dubbele antwoorden e.d. te schrappen).  In het algemeen blijkt de meerderheid van de reizigers op Lijn 12 niet tevreden over de dienstverlening.  Zoals uit de tabel hiernonder blijkt is slechts 19% (zeer) tevreden, terwijl 57,3% (zeer) ontevreden is.

Algemeen oordeel over de dienstverlening

Zeer tevreden

0,5%

Eerder tevreden

18,5%

Niet tevreden of ontevreden

23,6%

Eerder ontevreden

37,5%

Zeer ontevreden

19,8%


In de onderstaande tabel worden de problemen weergegeven die volgens onze reizigers het belangrijkst zijn.
 

Welk probleem ?

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Totale rangorde

Minder vertragingen en afgeschafte treinen

57,3%

20,5%

6,5%

1

Meer treinen tijdens het weekend en 's avonds

12,2%

27,8%

16,6%

2

Een betere aansluiting met Vilvoorde en lijn 26 (naar Brussel-Schuman, Etterbeek, Halle)

4,0%

1,7%

3,7%

7

Een betere bediening van de stations Antwerpen-Dam en Antwerpen-Oost

1,3%

2,8%

4,6%

9

Behoud van de Beneluxtrein (of een andere goede verbinding met Nederland)

9,3%

4,8%

9,8%

5

Meer dienstverlening in de stations

0,5%

4,8%

6,2%

8

Meer en betere informatie in de treinen en stations

3,4%

21,0%

22,8%

3

Meer plaats en comfort op de treinen

6,4%

12,8%

26,2%

4

Ander probleem

5,6%

3,7%

3,7%

6

Totale rangorde : komt tot stand na weging, waarbij de eerste prioriteit drie keer zo zwaar weegt en de tweede twee keer zo zwaar als de derde

We schrijven een brief naar de minister, de spoorwegmaatschappij, de betrokken gemeentebesturen en de reizigersorganisaties. Daarin worden ook de opmerkingen en commentaren verwerkt. We verspreiden ook een persbericht.

21/10/2009 :
De bespreking in de Kamer haalt ook Gazet van Antwerpen

19/10/2009 :
Jef Van den Bergh (CD&V) en David Geerts (sp.a) ondervragen minister Vanackere (CD&V) over de problemen op onze lijn.

Van Den Bergh bezorgde ons naar aanleiding hiervan de volgende bedenkingen :

* Lijn 12 is té druk bezet, waardoor bij het minste probleem de hele dienstregeling in de war geraakt. De problemen zijn heel divers, maar de "onregelmatigheid" van de internationale treinen (Thalys, maar vooral de Benelux-trein, "den Amsterdammer") is een structureel probleem. Men kondigt wel wat beterschap aan door de inzet van meer betrouwbare locomotieven (Traxx), maar voorlopig is daar niet veel van te merken.
* Structureel zal dit pas opgelost geraken wanneer de internationale treinen kunnen verhuizen naar de HSL 4 langs de E19. Voor de Thalys zal dat eind dit jaar zijn (December), voor de Benelux-trein blijft het wachten op de Fyra, de nieuwe treinstellen die de verbinding Amsterdam-Brussel moeten gaan verzorgen via de HSL. Daarvoor wordt momenteel december 2010 naar voor geschoven.
* De communicatie loopt nog altijd compleet fout. Er worden vanuit Antwerpen boodschappen (over vertragingen) omgeroepen op de perrons, maar dit gebeurt bijvoorbeeld soms pas nadat de trein al vertrokken is. Ook ivm de werken aan de spoorweg en de daarbij horende beperkte dienstregeling in de weekends, is de NMBS zwaar tekort geschoten. De regelmatige treingebruiker kon - als hij zeer oplettend was - misschien de informatie tijdig gevonden hebben, maar de occasionele treingebruiker was onaangenaam verrast. Zelfs de Nederlandse spoorwegen in Roosendaal (het gaat tijdens de weekends toch om de verbinding Antwerpen-Roosendaal) werden pas op 4 september geïnformeerd van die aanpassingen die ingingen op 5 september. Een mededeling op de website van de NMBS verscheen pas op 7 september, dus NA het eerste weekend met beperkte dienstregeling (1 trein om de 2 uur ipv om het uur).
* De minister erkent - ondanks alle inspanningen die toch gebeuren - dat de NMBS ernstig tekort schiet in haar communicatie. Hoogstwaarschijnlijk (offciële beslissing moet nog vallen) zullen we één van de volgende weken de mensen van Infrabel en de NMBS in de kamercommissie op de rooster leggen in een hoorzitting over die gebrekkige communicatie.

Als Actiecomité hopen we dat in dit hele verhaal de nood aan een degelijke verbinding van onze lijn met Nederland niet wordt vergeten !

14/10/2009 : We blijven nog even in het nieuws : we halen Radio 2 en Infrabel belooft een analyse van de problemen en een actieplan. Klinkt goed, nu alleen nog resultaten.

13/10/2009 :
De pers weet Lijn 12 weer liggen : er verchijnt een artikel in Gazet van Antwerpen en in Het Nieuwsblad.

12/10/2009 : Ook VRT-journalist Louis Van Dievel stond vandaag in de kou. Zijn relaas is alvast de moeite van het lezen waard !

12/10/2009 : Ook voor gedeputeerde Inga Verhaert is de maat vandaag vol !

12/10/2009 :
Hoewel we van plan waren om daarmee te wachten tot na de bevraging, versturen we vandaag al een persbericht. De toestand op Lijn 12 loopt de spuigaten uit !

11/10/2009 :
We starten een bevraging bij onze ondertekenaars. Wie geen mail heeft ontvangen, kan deze hier invullen.

13/9/2009 :
De dienstverlening op onze lijn tijdens het weekend is erop achteruitgegaan. We bereiden een initiatief hierrond voor.

16/6/2009 :
De site heeft er een tijdje uitgelegen, omdat de provider het nodig vond van server te veranderen en dat gebeurde terwijl de webmaster in het buitenland zat. In de beste NMBS-traditie : het lag niet aan ons - gelieve ons hiervoor te verontschuldigen !

20/5/2009 : Minister Vanackere geeft antwoord op onze vragen over de problemen op 23/2.

27/4/2009 : In de Kamer stelt Jef Van Den Bergh (CD&V) mondelinge vragen over Lijn 12. Hij bezorgde ons ook de resultaten van zijn eerdere schriftelijke vraag. Voor wie wacht op een betere aansluiting met lijn 25 en 26 is er nu toch wat licht in de duisternis. Verder vrezen we ervoor...

7/4/2009 :
We krijgen een antwoord van minister Vanackere (CD&V) op onze brief van januari. Geen goed nieuws voor de reizigers naar Vilvoorde (en lijn 25/26). Aan de problemen op lijn 12 wordt gewerkt. Alleen jammer dat op het terrein vooral het tegendeel blijkt !

31/3/2009 : Gazet van Antwerpen besteedt aandacht aan de problemen van gisteren op onze lijn : "Treinverkeer loopt in de soep" !

26/3/2009 :
In De Standaard kondigt de NMBS aan dat er wordt gewerkt aan oplossingen voor onze problemen. Alleen jammer dat er ook weer wordt "doorverwezen" naar Infrabel. De reiziger heeft weinig boodschap aan dat spelletje "zwarte pieten"...

NMBS werkt aan oplossing voor problemen op lijn12

De NMBS zit verveeld met de aanhoudende problemen op de lijn Antwerpen-Essen en werkt aan oplossingen.

'De NMBS wil snel ingrijpen om de overvolle wagons en de vele vertragingen op lijn 12, tussen Antwerpen en Essen, uit de wereld te helpen', zegt NMBS-woordvoerder Jochem Govaerts. 'Sinds twee weken worden extra mensen ingezet om bij het eerste vertrek van de trein in Antwerpen en Charleroi te verzekeren dat technisch alles in orde is. Dat levert resultaat op.'

Volgens Govaerts ligt de oorzaak van de problemen bij het langere traject dat de trein moet afleggen. 'Vroeger reden de voertuigen van Brussel naar Essen, maar sinds de nieuwe dienstregeling, is het vertrekpunt Charleroi. De NMBS bekijkt hoe de vertragingen tussen Charleroi en Brussel kunnen worden vermeden. Die veroorzaken een sneeuwbaleffect op de rest van de reis. Voorts moet ook de treinverdeling worden herbekeken. IC-treinen mogen niet worden opgehouden door L-treinen. Zoiets kan echter maar een paar keer per jaar gebeuren vanwege van de grote structurele impact.'

Tot slot wijst de NMBS naar spoorwegbeheerder Infrabel, die werkzaamheden uitvoert aan de sporen naar Essen. Daardoor gelden er snelheidsbeperkingen in de werfzones. Zodra er iets misgaat, leidt dat tot een opeenstapeling van vertragingen. (lke)

23/3/2009 : Ons persbericht komt ondermeer op De Redactie, op de site van De Morgen en op De Standaard online. Ook op Radio 2 worden we geïnterviewd. En minister Van Mechelen (Open Vld) laat weten dat hij de problemen vandaag al heeft besproken met Marc Descheemaecker.

22/3/2009 :
We zijn de problemen op onze lijn meer dan beu, en versturen een persbericht.

4/3/2009 :
Minister Vanackere (CD&V) -die overigens nog steeds op onze brief moet antwoorden- antwoordt op vragen van David Geerts (sp.a) dat hij een laatavondnet niet ziet zitten.

16/2/2009 : En ook op ATV is er aandacht voor de nachttreinen.

9/2/2009 :
De nachttreinactie krijgt aandacht in GvA en Het Laatste Nieuws.

7/2/2009 :
Animo regio Noord houdt een actie voor nachttreinen op onze lijn en verspreidt daarover een persbericht.

1/2/2009 :
De NMBS verhoogt de tarieven. Vooraleer een hogere prijs aan te rekenen, zou beter eerst het product worden verbeterd.

29/1/2009 :
Vanaf nu kunnen we de vertragingen op onze lijn (en alle andere lijnen) live volgen op www.railtime.be. Een goed initiatief, al zou het beter zijn dat zo'n site overbodig was. Ondertussen kan er misschien ook een top tien van vertragingen per trein en per lijn opkomen : we zouden er goed op "scoren" !

21/1/2009 :
Jef Van den Bergh (CD&V) kondigt aan dat hij minister Vanackere gaat ondervragen over Lijn 12. We zijn uiteraard zeer benieuwd naar het antwoord.

15/1/2009 : We sturen een brief naar de nieuwe minister van overheidsbedrijven Steven Vanackere.

14/1/2009 :
Op zaterdag 7 februari organiseert Animo regio Noord een enquête naar jongeren toe met de vraag of er nood is aan een nachttrein vanuit Antwerpen. Meer info op deze Facebook-pagina.

9/1/2009 :
De NMBS en Infrabel verontschuldigen zich voor de problemen van de voorbije dagen.

7/1/2009 : De bijsturing van de dienstregeling biedt geen oplossing voor de aansluiting van lijn 12 naar de lijnen 25 en 26.

6/1/2009 :
De overvolle trein van gisteren is ook Gazet van Antwerpen niet ontgaan.

14/12/2008 :
We reageren op de nieuwe dienstregeling met een persbericht.

10/12/2008 :
Volgens Gazet van Antwerpen is de recente sluiting van het seinhuis in Essen verantwoordelijk voor een groot deel van de recente vertragingen op onze lijn.

9/11/2008 :
De nieuwe dienstregeling staat op de NMBS-site.

23/10/2008 :
Het goede nieuws neemt stilaan vaste vorm aan. In De Standaard staat het zo :

Lijn 12 profiteert van herschikking treinaanbod

Vanaf 14 december treedt een herschikking van het treinaanbod op de as Antwerpen-Brussel in voege. De herstructurering heeft belangrijke gevolgen voor Lijn 12.

Tussen Antwerpen en Brussel zal van dan af ongeveer om het kwartier een snelle trein rijden: de IC Antwerpen-Charleroi, de IC Essen-Antwerpen-Charleroi, de IR Antwerpen- Brussel en de IR Antwerpen-Brussel/Geraardsbergen.

De IR's stoppen in Antwerpen-Berchem, Mortsel-Oude-God, Mechelen-Nekkerspoel, Mechelen en Vilvoorde. Twee L-verbindingen Antwerpen-Mechelen worden verlengd tot Brussel, zodat de stations tussen Antwerpen en Mechelen hun rechtstreekse verbinding met Brussel behouden.

De IC N Antwerpen-Charleroi wordt verlengd tot Essen. Voor reizigers die vandaag de IR N gebruiken, betekent dat acht minuten tijdswinst.

13/10/2008 : Marc Descheemaecker antwoordt op onze brief over de abonnementsprijs op onze lijn.

11/9/2008 : In de pers belooft minister Vervotte (CD&V) bijkomende fietsparkings aan de stations.

7/9/2008 :
De tekst van het hieronder vermemde vraag en antwoord staat nu hier, met zelfs al concrete vertrek- en aankomsturen. Het plan ligt weliswaar ook nog "ter studie". Hopelijk bestudeert de NMBS ook deze site vooraleer een beslissing te nemen...

2/9/2008 :
Uit Gazet van Antwerpen :

De NMBS zal in december haar dienstregeling opnieuw aanpassen. De trein Brussel-Antwerpen-Essen op lijn 12 zal dan weer op dezelfde tijdstippen rijden als in 2007. Die verschuiving van ongeveer tien minuten zorgt dat de uurregeling beter aansluit op school- en werktijden. Dat antwoordde Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven aan volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh (CD&V).

Het actiecomité 'Lijn 12' pleitte bij de NMBS al eerder voor een beter afgestemde uurregeling, maar ook voor het inzetten van dubbeldektreinen op lijn 12 om het capaciteitsprobleem op te lossen. Inge Vervotte verduidelijkte dat het plan om dubbeldektreinen in te zetten op de lijn tussen Brussel en Essen momenteel nog wordt bestudeerd.

Nieuws dat we uiteraard zéér verwelkomen, al zijn we een beetje ongerust over het "bestuderen" van de dubbeldektreinen.

13/8/2008 :
In de Nederlandse Tweede Kamer wordt door CDA en ChristenUnie een initiatiefnota ingediend omtrent het grensoverschrijdend spoorverkeer. Er wordt gepleit voor het toelaten van de NMBS om Roosendaal als eindstation voor IC/IR treinen te mogen gebruiken en dan ook tickets te kunnen verkopen als NMBS op het station van Roosendaal. Ook vanuit de PvdA komt steun voor het initiatief.

20/7/2008 :
Omdat ons traject korter is geworden (in kilometers, niet altijd in tijd) dankzij de tunnel, moeten we ook minder betalen voor ons abonnement. Maar dat heeft de NMBS met héél veel vertraging pas ontdekt. We schrijven een brief om een regeling te vragen om ons terug te betalen. Als we geen afdoend antwoord krijgen, zorgen we voor formulieren waarmee elke reiziger afzonderlijk een terugbetaling kan vragen.

13/6/2008 :
De pers meldt dat de NMBS in 2007 13% meer klachten kreeg dan in 2006. Daartoe hebben we in elk geval een steentje bijgedragen...

11/6/2008 :
In Het Laatste Nieuws stelt minister Inge Vervotte (CD&V) dat ze wél begaan is met Lijn 12. Waarvoor onze dank.

10/6/2008 :
De Standaard, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en BN/De Stem pikken ons persbericht op.

9/6/2008 : Lijn 12 komt opnieuw aan bod in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Jef Van den Bergh (CD&V) vraagt aan de minister om de komst van de dubbeldekkers te bevestigen, en deze doet dat inderdaad (zie het verslag). Nadeel is wel dat Essen opnieuw wordt verbonden met Charleroi, zodat "geïmporteerde" vertragingen niet kunnen worden uitgesloten.

8/6/2008 :
We besluiten om met een persbericht te reageren op de aankondiging van de komst van dubbeldektreinen.

4/6/2008 :
Zowaar goed nieuws vanwege de NMBS : in Gazet van Antwerpen verklaart Mark De Scheemaecker dat Lijn 12 vanaf december dubbeldekrijtuigen zou krijgen. En we vangen zelfs het gerucht op dat de dienstregeling terug zou worden aangepast in de door ons gevraagde richting. Twee keer "zou", en één zwaluw maakt de lente niet, zeker niet bij de Spoorwegen. Maar misschien is er toch wat licht aan het eind van de tunnel...

21/5/2008 :
Het persbericht van de provincie verschijnt ondermeer in Het Nieuwsblad.

20/5/2008 :
In de Kamer stelde minister Inge Vervotte (CD&V) onlangs naar aanleiding van vragen van Jef Van den Bergh (CD&V) en David Geerts (sp.a) dat er geen capaciteitsprobleem is op Lijn 12 (zie dit verslag). Gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a) reageert met een persbericht.

16/5/2008 :
Nadat gisteren in de kranten werd bekendgemaakt dat NMBS-topman Descheemaeker een loonsverhoging van 25.000 EUR bruto zou krijgen, blijkt vandaag het gezond verstand een beetje te zijn teruggekeerd : minister Inge Vervotte (CD&V) houdt de opslag voorlopig tegen, zo blijkt ondermeer in Het Nieuwsblad.

15/5/2008 : Uit een doorlichting blijkt dat de structuren en het personeelsbeleid van de NMBS een heel stuk beter kunnen. We zijn niet verbaasd.

14/5/2008 : Een brand in een seinkast in Brussel-Noord stuurt het spoorverkeer in de war, met gevolgen die tot twee dagen nadien nog merkbaar zijn.

8/5/2008 :
Via de pers (ondermeer GvA) vernemen we dat minister Van Brempt (sp.a) pleit voor het inzetten van lightrail om het openbaar vervoer te versterken. In Knack lezen we ook dat daarmee ook een voorstadsnet rond Antwerpen kan worden gecreëerd, met Kapellen als mogelijk eindpunt. Daarmee sluit ze aan bij het eindwerk van Gunter Mertens, dat we hier eerder al eens aanhaalden.

29/4/2008 : De gemeenteraad van Essen keurt een voorstel van Tom Bevers (N-VA/PLE) en Philip Peeters (Groen!) goed voor een fietsenstalling aan de stations van Essen en Wildert.

28/4/2008 :
Verschillende Lijn 12-reizigers contacteerden ons i.v.m. het verhaal van het nieuwe station in Kapellen. We willen voor en tegen evenwichtig weergeven : de informatie verschijnt binnenkort op onze site.

25/4/2008 :
Reiziger Marc Van Heuckelom ontving een antwoord op zijn klachten van de NMBS, dat (opnieuw) uitblinkt in vaagheid over de nieuwe dienstregeling en de ingezette rijtuigen op onze lijn.

21/3/2008 :
Gazet van Antwerpen komt terug op de provincieraad : Raadslid Inge Michielsen (Open Vld) was op de provincieraad erg scherp. "De NMBS gijzelt de treinreizigers. Nog altijd kampt de treingebruiker vanuit Antwerpen en de Kempen met een te lage frequentie, een slecht op de werktijden afgestemde dienstregeling en een slechte spreiding van het aantal treinen per uur." Antwerps gedeputeerde voor Mobiliteit Inga Verhaert (sp.a) deed enkele maanden geleden met haar Nederlandse collega voorstellen rond spoorlijn 12. "Infrabel zegt onze voorstellen niet verder te zullen bekijken", zegt Verhaert. "Er is volgens hen helemaal geen probleem op de lijn Antwerpen-Roosendaal. Alleen stel ik vast dat de problemen voortduren."

Ook op ATV krijgt het provincieraadsdebat aandacht.

20/3/2008 :
Provincieraadslid Inge Michielsen (Open Vld) stelt een vraag over de NMBS-dienstregeling aan gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a). Die meldt in Het Nieuwsblad alvast dat Inga Verhaert ze een brief kreeg van Infrabel waarin wordt verklaard dat er geen enkel probleem is met de capaciteit op lijn 12, de as Antwerpen-Essen-Roosendaal. Nochtans blijkt de mailbox van de NMBS vol te stromen met klachten over onze lijn. Daar weten wij meer over : het zijn er minstens 300 in de laatste twee weken.

12/3/2008 :
Niet alleen de nationale pers heeft belangstelling voor onze actie. Onlangs verscheen ook een artikel in de "Gazet van het Nieuw Kwartier" uit Mariaburg. Met dank voor de steun !

11/3/2008 : Gazet van Antwerpen meldt dat de IRn 's morgens in 83% van de gevallen op tijd in Brussel aankwam in de maand januari, en 's avonds in 79,5% van de gevallen ook weer op tijd in Essen is. De L-trein doet het beter, met 97% 's morgens en 97% 's avonds. Jef Van den Bergh (CD&V) vroeg die cijfers op bij minister Vervotte (CD&V). Ook de IR-trein Antwerpen-Charleroi en de IR Turnhout-Brussel laten slechte stiptheidscijfers optekenen.

11/3/2008 :
De NMBS ontving ondertussen meer dan 250 reacties op hun brief. Waarmee meteen wordt aangetoond dat de Lijn 12-reiziger nog steeds niet tevreden is met de huidige situatie en ook niet met de vage perspectieven die ons worden voorgespiegeld.

7/3/2008 : Reiziger R. meldt dat hij zich al eerder richtte tot Marc Descheemaecker, en ook een antwoord ontving.

7/3/2008 :
We ontvingen (al even geleden) een antwoord van Marc Descheemaecker van de NMBS. We besloten om al onze ondertekenaars te vragen om te reageren, maar het praktisch opzetten daarvan nam wat tijd in beslag. We zijn in elk geval erg teleurgesteld in het antwoord.

4/3/2008 : We stellen vast dat de problemen met het afsluiten van rijtuigen wat verminderd zijn. Zou het dan toch helpen dat we wat druk zetten ?

27/2/2008 : Het Laatste Nieuws medt dat de Ombudsman bij de NMBS nooit zoveel klachten kreeg als de eerste twee maanden van dit jaar. Ook onze lijn wordt vermeld bij de probleemgevallen.

27/2/2008 : De NMBS schrijft fictie ! In een brochure van 1989, die ronduit mikt op de Nobelprijs voor science fictionliteratuur, vinden we het volgende terug :

"Het spreekt vanzelf dat ook de Intercity's op de verbindingen België-Nederland en de hogesnelheidslijnen (...) van de spoortunnel gebruik zullen maken. Dit is leuk meegenomen. Wij investeren echter in Antwerpen in de eerste plaats ten behoeve van het binnenlands en regionaal verkeer en de REGELMAAT. De noord-zuid-verbinding komt voor vier vijfde ten goede aan de binnenlandse en voor slechts één vijfde aan de internationale treindienst."

"Snelle RECHTSTREEKSE P-treinen vanuit Essen, Kalmthout en Kapellen worden dan bijvoorbeeld een haalbare kaart."

In de brochure van 1997 luidt het :

"In de toekomst zullen er dus minder vertragingen worden veroorzaakt door de huidige beperkingen en wordt dus een stiptere treindienst mogelijk. Door een frequentere treindienst kan de bediening van de voorsteden vanuit Antwerpen-Centraal beter worden uitgewerkt. Er kan eindelijk een dienst worden uitgewerkt die voldoende marge biedt om de steeds toenemende vraag te kunnen opvangen. Een algemen TIJDwinst tussen het noorden en het zuiden van de stad."

26/2/2008 : In Gazet van Antwerpen lezen we dat minister Vervotte (CD&V) de gesprekken met Nederland bevestigt, op vraag van Jef Van den Bergh (CD&V).

20/2/2008 : In Het Nieuwsblad lezen we onderstaand bericht, dat op (zeer ?) lange termijn goed nieuws inhoudt voor onze lijn :

"Tussen Nederland en de federale regering is een Memorandum van Overeenstemming ondertekend over de goederenspoorverbinding tussen Antwerpen en Rotterdam. Er wordt een onderzoek gedaan over deze verbinding en haar mogelijkheden. Bovendien wordt lijn11 doorgetrokken tussen Antwerpen (Zandvliet) en Goes (via Woensdrecht) naar Vlissingen. Het tracé wordt dubbelsporig gelegd naar de bestaande spoorlijn tussen Bergen-op-Zoom en Goes. Zo worden het Sloegebied en de Antwerpse haven met elkaar verbonden. Kostprijs 179miljoen euro. De financiering moet nog worden besproken. "

15/2/2008 : Het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat antwoordde op onze brief. Er wordt aangekondigd dat minister Eurlings (CDA) de treindienst tussen Roosendaal en Antwerpen zal bespreken met minister Vervotte (CD&V).

1/2/2008 : Het Kapelse gemeentebestuur en minister Van Mechelen (Open Vld) hadden een onderhoud met de NMBS over Lijn 12 en ontvingen een korte nota. Daarin worden grotendeels de bekende NMBS-argumenten herhaald.

Concreet is er voor Lijn 12 alleen de toezegging om vanaf 4/2 een laatavondverbinding met Brussel te voorzien (hopelijk wordt de overstap in van 7 min. Antwerpen-Centraal behoorlijk geregeld).

Daarnaast worden er meer eigentijdse treinstellen aangekondigd in de loop van 2008, en een betere dienstverlening in december. Eerst zien en dan geloven. Bovendien dreigt daarbij de verbinding met Antwerpen en Brussel ten koste te gaan van die met Nederland.

31/1/2008 : De gemeenteraad van Kalmthout keurt op voorstel van Jef Van den Bergh (CD&V) en Georges Verpraet (N-vA) unaniem een motie goed waarin onze eisen worden overgenomen.

29/1/2008 :
In de krant lezen we dat in Kapellen aan een nieuw station wordt gedacht, en dat er een gesprek komt tussen de NMBS en het gemeentebestuur over Lijn 12.

28/1/2008 :
Onze commentaar op de brief van de minister komt aan bod in Gazet van Antwerpen. Het Nieuwsblad meldt dan weer dat ook de reizigers die het nieuwe station in Brecht willen gebruiken nog wat geduld zullen moeten hebben. En in Het Laatste Nieuws reageert BTTB op de klachten over de stiptheid van de treinen.

28/1/2008 :
Belofte maakt schuld... We vonden de folder uit 2004 terug met de toekomstige zegeningen van de Noord-Zuidverbinding. Te rangschikken in de categorie "fictie" !

26/1/2008 :
Jannie Haek, topman van de NMBS-holding, vindt dat de treinen stipter moeten rijden.

25/1/2008 :
Minister Vervotte (CD&V) is de eerste die reageert op onze brief, maar het antwoord is behoorlijk teleurstellend.

24/1/2008 :
De ombudsman bij de NMBS deelt mee dat de klachten over de nieuwe dienstregeling blijven aanhouden.

23/1/2008 :
Infrabel, dat de spoorlijnen beheert, deelt mee dat de stiptheid van de treinen in 2007 weer is achteruitgegaan (en afgeschafte treinen worden gewoon niet meegerekend !). Zo erg als vorig jaar was het in negen jaar nooit. De reiziger op Lijn 12 reageert niet verrast... Minister Vervotte (CD&V) stelt dat de tarieven van de NMBS voortaan niet meer mogen stijgen als de stiptheid niet toeneemt. Voor de komende jaren wordt ook een andere meting van de stiptheid aangekondigd, waarin een drukbezette trein zwaarder zal doorwegen.

17/1/2008 :
De gedeputeerden Inga Verhaert (sp.a, prov. Antwerpen) en Cora Steffens (VVD, prov. Noord-Brabant) hielden samen een persconferentie en vragen om verbeteringen voor Lijn 12. Ze verstuurden een persbericht en haalden er alvast de online-kranten mee en de Nederlandse nieuwssite nu.nl. De NMBS blijft negatief reageren op alle voorstellen. Mogen we stilaan ook een positief tegenvoorstel verwachten ?

15/1/2008 :
Jef Van den Bergh (CD&V) ondervroeg in de Kamercommissie Infrastructuur minister Vervotte (CD&V). Uit een uittreksel uit het verslag van de vergadering leren we dat de minister ons weinig hoop geeft, toch in elk geval niet voor december 2008. Er moet immers met Nederland worden overlegd. Dat begrijpen we uiteraard, maar waarom moet dat zolang wachten ?

15/1/2008 :
In een artikel over het "voorstadsnet" in Gazet van Antwerpen wordt onze lijn opnieuw vermeld. In dezelfde krant meldt een ander artikel dat er voor onze lijn niet meteen verbetering inzit.

14/1/2008 :
In het station van Essen wordt ons pamflet uitgedeeld tijdens de ochtendspits.

13/1/2008 : 1.000 bevestigde handtekeningen !

10/1/2008 :
Gunter Mertens bezorgde ons een korte samenvatting van het eindwerk dat hij over Lijn 12 schreef.

9/1/2008
: Het VRT-journaal besteedt aandacht aan onze actie. Met slecht nieuws van de NMBS die ons een jaartje in de kou wil laten staan. Waar we ons niet bij neerleggen : afspraken, ook met Nederland, kunnen herzien worden.
9/1/2008 :
Het schepencollege van Kapellen sluit zich uitdrukkelijk bij onze actie aan.

8/1/2008 :
Lijn 12 zit in een filmpje in het programma Phara op Canvas

8/1/2008 :
We zitten aan 800 bevestigde handtekeningen ! Als bevestigen niet lukt, volstaat trouwens een mail naar info@lijn12.be !

8/1/2008 :
We halen de pers nog eens, en hoe : onze actie krijgt aandacht in De Morgen, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Volk, De Standaard, Radio 2 en de gloednieuwe VRT-nieuwssite De Redactie.

7/1/2008 :
We schreven vandaag brieven naar de NMBS en naar de federale ministers Vervotte (CD&V) en Leterme (CD&V). Ook de Nederlandse minister Eurlings (CDA) kreeg een brief. De antwoorden zullen hier op de site worden gepubliceerd. Daarnaast hebben we ook een nieuw persbericht verstuurd.

7/1/2008 :
Bij de ondertekenaars vinden we nu ook Europees Parlementslid Bart Staes (Groen!) en provincieraadslid Rita Boden (Groen!) terug.

7/1/2008 : Wie onze actie wil ondersteunen, kan dit pamflet uitdelen aan de treinreizigers !

5/1/2008 :
Burgemeester Dirk De Kort (CD&V) van Brasschaat ondertekende onze eisenbundel.

4/1/2008 :
Geen nieuwjaarsgeschenk voor Lijn 12 : de "bijsturing" van de dienstregeling voorziet alleen extra capaciteit voor de Piekuurtreinen. Die is natuurlijk welkom, maar het is totaal onvoldoende als antwoord op onze eisen. In de week van 9/1 steken we daarom een tandje bij.

1/1/2008
: Een gelukkig, gezond en bovendien treinvertragings- en stakingsvrij 2008 !

27/12/2007 : In de aanloop naar Kerstmis passeerden we de kaap van 500 ondertekenaars, en ondertussen haalden we ook de 600. De burgemeesters Lukas Jacobs (Kalmthout, CD&V) en Gaston Van Tichelt (Essen, CD&V) maken van de kerstdagen gebruik om onze peititie te ondertekenen. Ook het Noord-Brabantse provinciale statenlid Jacques Ermen (CDA) heeft ondertekend. Ondertussen schrijven de kranten over de afgenomen stiptheid van de treinen. Dat wisten de reizigers van Lijn 12 al langer, natuurlijk !

24/12/2007 : We worden ook vermeld in een artikel in De Morgen over de nieuwe treindienstregeling.

22/12/2007 : Gazet Van Antwerpen schrijft opnieuw over onze actie.

22/12/2007
: Nog steun uit politieke hoek : bestendig afgevaardigde Bart De Nijn (N-VA) plaatste zijn handtekening. Op voorstel van Open Vld schreef de Antwerpse provincieraad ook een brief naar de NMBS.

20/12/2007
: BTTB had deze week een overleg met de NMBS en besprak daar ook onze zorgen.

We zijn gisteren bij de dienstregelingsmakers van de NMBS op de koffie geweest. Heb ze op jullie website attent gemaakt, die kenden ze nog niet. Ze kunnen momenteel weinig aan de structuur van de dienstregeling op L12 doen. Er komen pas meer mogelijkheden als de Benelux naar de HSL verhuist. Dat zal normaal gezien in december 2008 zijn. Ze zaten er zelf ook wel mee dat de IR zo langzaam is, maar ze kunnen daar momenteel weinig aan doen zonder de mensen van Kontich, Duffel etc te benadelen. De klachten over volle treinen waren goed bekend. Als eerste maatregel wordt de populaire P7200 vanaf 7 januari verlengd. Meer bijsturingen in de loop van het voorjaar zijn mogelijk!

We zijn hier uiteraard niet tevreden mee, en dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Bovendien willen we de Benelux absoluut niet weg, want we zijn ervan overtuigd dat die de problemen van Lijn 12 mee kan oplossen (en ook de verbinding Roosendaal-Antwerpen is natuurlijk essentieel) ! We gaan de druk dus zeker verder proberen op te voeren.

20/12/2007 : De politieke steunlijst breidt verder uit : federaal volksvertegenwoordiger Jan Jambon (N-VA) en de Nederlandse Tweede Kamerleden Jack Biskop (CDA) en Elly Blanksma (CDA) plaatsen hun handtekening. Net als ere-Vlaams volksvertegenwoordiger Herman Lauwers (spirit) en bestendig afgevaardigde Inga Verhaert (sp.a). De jongeren van het Nederlandse CDJA wezen ons er dan weer op dat ze op 17/11/2007 binnen CDA Brabant een resolutie lieten aannemen die erg sterk overeenkomt met onze eisen. CDJA voerde in 2006 ook samen met Jong CD&V actie voor het behoud van de Beneluxtrein - ook Jong CD&V Voor- en Noorderkempen liet ons weten onze petitie te steunen. We zijn erg blij met de steun en hopen op schriftelijke of mondelinge kamervragen.

18/12/2007 : Er verschijnt een nieuw artikel in Gazet van Antwerpen en in BN/De Stem.

18/12/2007 :
Vanuit verschillende hoeken van de politieke wereld wordt positief gereageerd op onze petitie. Heel wat gemeenteraadsleden van diverse partijen hebben ze ondertekend, alsook federaal volksvertegenwoordiger Jef Van Den Bergh (CD&V), Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Caluwé (CD&V) en provincieraadsleden Gerda Van Langendonck (N-VA), Helmut Jaspers (sp.a), Tom Caals (Groen!) en Inge Michielsen (Open Vld). Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Open Vld) stelt een overleg voor. Ook van over de grens komt er steun : de Roosendaalse SP voert actie voor de Beneluxtrein en ondertekende de petitie.

18/12/2007
: We ronden de kaap van 100 handtekeningen.

17/12/2007
: We starten met onze website !

12/12/2007 : Ook in Het Laatste Nieuws krijgen we aandacht.

11/12/2007 : We komen op ATV.

11/12/2007 : Gazet van Antwerpen besteedt een artikel aan onze actie, en we verschijnen ook in Het Nieuwsblad.

9/12/2007 : De NMBS voert de nieuwe dienstregeling in !

21/11/2007 : Vlaams parlementslid Ludwig Caluwé (CD&V) klaagt in Gazet van Antwerpen de nieuwe dienstregeling aan.

27/10/2007 : Jong CD&V Noorderkempen voert actie voor Lijn 12.

29/5/2007 : De gemeenteraad van Essen keurt een motie goed voor een betere Lijn 12.